Utlysning: kompetensutveckling om hållbarhetsfrågor för kulturorganisationer

Den brittiska organisationen Julie’s Bicycle har fått stöd inom Kreativa Europa för det europeiska samarbetsprojektet Creative Climate Leadership. Målet med projektet är att: “Through a series of events, policy labs and training courses, the programme aims to put culture at the forefront of an international response to climate change.” En del av projektet är att erbjuda kompetensutveckling och stöd till konstnärer och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hållbarhetsfrågor och främja ett mer hållbart arbetssätt.

Julie’s Bicycle arrangerar inom ramen för projektet en kurs för europeiska kulturaktörer och konstnärer som vill utveckla sin verksamhets arbete eller konstnärliga praktik till att blir mer hållbar. Aktörer inom samtliga kulturområden, branschorganisationer, föreningar eller offentliga strukturer som ger stöd till kultursektorn, kan ansöka om att delta. Du får möjlighet att träffa och samarbeta med personer från andra europeiska länder för att utveckla er verksamhet inom dessa områden.

Den första 5-dagarskursen inom Creative Climate Leadership äger rum den 27−31 mars på Centre for Alternative Technology in Machynlleth i Wales, Storbritannien.

Header logo