ÅRHUS OCH PAFOS EUROPEISKA KULTURHUVUDSTÄDER 2017

Nu har kulturhuvudstadsåret i danska Århus och cypriotiska Pafos inletts. Invigningen i Århus var den 21 januari och ett program med en mängd kulturevenemang och konferenser kommer äga rum under året. Århus samarbetar under kulturhuvudstadsåret med 18 kommuner i Region Midtjylland.


Temat för den danska satsningen är Let’s Rethink och så här beskriver de inriktningen för året: ”The complexity of the challenges calls for new approaches: Let’s Rethink is much more than a theme – it is a mindset for change, innovation and courage, a progressive way of thinking and acting smarter. With the aim of creating sustainable solutions, we will search for new practices, new ways of forming partnerships, new business models and new concepts of growth.”

Läs mer om Århus Europeisk kulturhuvudstad.

Läs mer om Pafos Europeisk kulturhuvudstad.

Europeiska kommissionens initiativ med europiska kulturhuvudstäder är en del av EU-programmet Kreativa Europa. Läs mer här.

Header logo