Bli en del av Europaåret för kulturarv

Välkommen till 2018 – Europaåret för kulturarv! I år firar vi det europeiska kulturarvet på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Över hela Europa kommer det att hända saker som sätter vårt gemensamma kulturarv i fokus.

Kulturarv kan se ut på många olika sätt. Materiellt kulturarv kan vara byggnader, miljöer, monument, böcker och annat. Det immateriella kulturarvet består av till exempel av seder och bruk, uttryck, kunskaper och språk. Naturkulturarv är landskap, flora och fauna medan digitalt kulturarv är det samma som resurser som skapats digitalt eller som digitaliserats för att kunna bevaras för framtiden.

Målet för året är bland annat att främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning. Projekt och evenemang som engagerar unga människor samt olika typer av kulturarvsprojekt och verksamheter kommer att få särskild uppmärksamhet.

Alla institutioner på EU-nivå är delaktiga. EU-kommissionen, EU-parlamentet, Europeiska rådet, Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kommer alla att genomföra aktiviteter med fokus på kulturarv. På nationell nivå har alla EU-länder en samordnare för alla aktiviteter. I Sverige är Ann-Louice Dahlgren vid Riksantikvarieämbetetsamordnare , se nedan för kontaktuppgifter.

En utlysning för samarbetsprojekt med fokus på kulturarv har redan genomförts inom Kreativa Europa. Besked om finansiering kommer under första halvåret 2018. En rad ytterligare finansieringsmöjligheter finns även inom Erasmus+, Europa för medborgarna, Horisont 2020 och andra EU-program.

Dessutom genomför EU-kommissionen tio specialsatsningar med fokus på kulturarv, i samarbete med Unesco, Europeiska rådet och andra samverkansparter. De handlar bland annat om kulturarv i skolan, kulturarv i fara och om kulturarv och vetenskap.

Vill ni göra er verksamhet till en del av Europaåret för kulturarv? Ansök till Riksantikvarieämbetet om att få använda den officiella logotypen! Då kommer er verksamhet dessutom publiceras tillsammans med övriga projekt och verksamheter på den officiella webbplatsen.


Läs mer och ansök här

Läs om kulturarvsåret på EACEA:s webbplats
Header logo