CREATIVE LENSES FORUM LUND 2017

Den 16-17 mars arrangerar Trans Europe Halles och The Creative Plot inom ramen för det europeiska samarbetsprojektet Creative Lenses en internationell konferens med fokus på finansiering av de kulturella och kreativa sektorerna. Temat är nya affärsmodeller och innovativa idéer för verksamhetsutveckling.

Konferensen Creative Lenses Forum Lund 2017 – Re-thinking Business Models for Arts and Culture vänder sig till internationella, regionala och lokala aktörer. Forumet är det första av åtta som äger rum under projektets gång i exempelvis London, Amsterdam, Helsingfors och Valencia. Det är också ett utmärkt tillfälle för nätverkande. Kreativa Europa Desk Sverige kommer också att delta i konferensen.

Creative Lenses 2015-2019 är ett flerårigt samarbetsprojekt med stöd av Kreativa Europa. Projektet har 13 partners från 8 olika länder.
Läs mer om det preliminära programmet för Creative Lenses Forum Lund 2017.

Anmälan senast den 6 mars här.

Header logo