Hur kan konst och kultur främja interkulturell dialog i en migrationskontext?

Inom ramen för medlemsstaternas och Europeiska kommissionens samarbete Open Method of Coordination har expertgruppen som arbetat med interkulturell dialog publicerat en intressant rapport om konst, kultur och migration i Europa.

Header logo