Ta chansen och berätta vad du tycker om Kreativa Europa

Vi är nu halvvägs in i programperioden för Kreativa Europa och Europeiska kommissionen har lanserat en öppen konsultation för att utvärdera programmet. Kommissionen vill ha era synpunkter på Kreativa Europa. Hur har programmet hittills fungerat? Hur kan det förbättras ytterligare? Du som har erfarenheter av Kreativa Europa − använd möjligheten att uttrycka dina synpunkter!

Syftet med konsultationen är att få feedback om programmet från professionella inom de kulturella och kreativa sektorerna för att kunna skapa ett ännu mer ändamålsenligt kommande EU-program. Fokus för konsultationen är exempelvis frågor som:

  • Hur relevanta är programmets mål?
  • Hur effektiva är de insatser som gjorts för att uppnå målen?
  • Hur effektivt är programmets implementering?

Resultatet av konsultationen kommer att sammanställas i en rapport. Informationen kommer även att användas tillsammans med en interimutvärdering för att Europeiska kommissionen ska ha underlag för att analysera nuvarande stödformer och utforma ett nytt stödsystem för de kulturella och kreativa sektorerna till EU:s kommande programperiod år 2021-2027.

Svara på enkäten

Header logo