Var med och forma framtidens EU-finansiering

Vad är viktigast för EU att satsa på de kommande åren? Och var kan ett samlat EU nå längre än om medlemsländerna agerar ensamma? Var med i en öppen konsultation om framtiden för EU:s finansieringsprogram!

Under 2018 kommer EU-kommissionen att staka ut riktningen för nästa generation finansieringsprogram. Nu utlyser kommissionen en öppen konsultation för att ta reda på vad som har fungerat bra och vad som behöver förbättras. Konsultationen är öppen för såväl enskilda medborgare som organisationer med fokus på exempelvis utbildning, demokratifrågor, och kultur. Konsultationen öppnar den 10 januari och stänger den 8 mars.

Läs mer om den öppna konsultationen och delta

Header logo