Europakarta

Beslut om stöd till europeiska samarbetsprojekt 2018

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut för årets utlysning om stöd till europeiska samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt 13 svenska organisationer har beviljats stöd för att samarbeta internationellt med organisationer i och utanför Europa. Projekten innefattar många konstområden och de svenska organisationerna samarbetar med kulturaktörer från ett stort antal olika länder.

Totalt inkom 530 ansökningar om europeiska samarbetsprojekt (431 för mindre projekt och 99 för större projekt) i årets utlysning som hade sista ansökningsdatum den 18 januari 2018 (EACEA 32/2017). Det var ungefär lika många ansökningar som föregående års utlysning. Av dessa beviljades totalt 101 ansökningar: 84 mindre projekt och 17 större projekt.


Stöd till mindre europeiska samarbetsprojekt (smaller scale european cooperation Projects)

I årets utlysning inkom totalt 431 ansökningar från organisationer i Europa, varav 84 beviljades. Sammanlagt 397 organisationer deltar i de projekt som fått stöd.

Totalt 8 svenska organisationer har fått stöd för mindre europeiska samarbetsprojekt. Tio svenska organisationer ansökte som projektledare för mindre samarbetsprojekt varav fyra beviljades, vilket är ett mycket bra resultat. De fyra svenska organisationer som har fått stöd som projektledare för mindre samarbetsprojekt är Intercult Productions, Aloni & Brummer Productions, ICS Sverige och Mariestads kommun.

En beskrivning av de projekt som svenska organisationer deltar i, samt information om vilka länder och organisationer som de svenska aktörerna samarbetar med, finns att ta del av via länkarna nedan.

De här svenska organisationerna har fått stöd:

Aloni & Brummer Productions, International Contemporary Dance Company 2018−2020, beviljat belopp: 196 706 euro

Intercult Productions, Memory of Water, beviljat belopp: 199 793 euro

ICS Sverige, EU Arts Live, beviljat belopp: 200 000 euro

Mariestads kommun och Högskolan i Skövde, Off Season Art Gardening, beviljat belopp: 200 000 euro

TILLT, Cultural Adaptations, beviljat belopp: 199 999 euro

Uppsala universitet, Music at Universities for Students in Europe, beviljat belopp: 200 000 euro

Kulturföreningen Glänta, Vectors of Collective Imagination, beviljat belopp: 200 000 euro

Stöd till större europeiska samarbetsprojekt (larger scale cooperation projects)

Totalt inkom 99 ansökningar från organisationer i Europa, varav 17 beviljades. Sammanlagt 186 organisationer deltar i de projekt som fått stöd.

Fem svenska organisationer har fått stöd för att delta som partners i större europeiska samarbetsprojekt. En beskrivning av de projekt som svenska organisationer deltar i, samt information om vilka länder och organisationer som de svenska aktörerna samarbetar med, finns att ta del av via länkarna nedan.

De här svenska organisationerna har fått stöd:

Teater Tre,Mapping – A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years, beviljat belopp: 1 990 000 euro

Skånes dansteater, Europe Beyond Access, beviljat belopp: 1 998 192 euro

MDT (Moderna Dansteatern), Life Long Burning – Towards a Sustainable Eco-system for Contemporary Dance in Europe, beviljat belopp: 2 000 000 euro

Göteborgs universitet, Our Many Europes, beviljat belopp: 2 000 000 euro

Stora teatern, Be SpectACTive!, beviljat belopp: 2 000 000 euro

Stort grattis till er alla från oss på Kreativa Europa Desk Sverige!

Header logo