Bild på böcker. Foto: Norden.org

Sök stöd för översättning, produktion och marknadsföring av europeisk skönlitteratur

Snart är det dags för bokförlag att söka EU-stöd för skönlitterära översättningsprojekt. Utlysningen öppnar i mars och sista ansökningsdag är i mitten av maj. Torsdag 22 mars kommer vi att anordna en infoträff om stödet i Stockholm, välkommen att anmäla dig!

Det preliminära tidsschemat för stödet ser ut så här:

• Utlysningen öppnar andra veckan i mars 2018
• Sista ansökningsdatum är andra veckan i maj 2018
• Beslut fattas i slutet av augusti/början av september 2018

Tidsschemat är publicerat av programkontoret EAECA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, som hör till EU-kommissionen och administrerar alla stöd inom Kreativa Europa. 

I den kommande utlysningen finns följande två stödtyper att söka. Ni väljer en av dem.

Kategori 1: Tvååriga projekt

Utgivning, översättning och marknadsföring av 3 till 10 skönlitterära titlar under en period om max. två år. Totalt kan maximalt 100 000 euro ges i stöd, vilket kan utgöra 50 procent av de totala kostnaderna.

Kategori 2: Treåriga projekt via partnerskapsavtal

Utgivning, översättning och marknadsföring av 3 till 10 skönlitterära titlar per år. Det innebär att under en treårsperiod ska mellan 9 och 30 skönlitterära titlar ingå i projektet. Maximalt kan 100 000 euro per år, eller 300 000 euro, ges i stöd för hela perioden. Stödet kan utgöra högst 50 procent av kostnaderna. Denna utlysning om översättningsstöd inom FPA (Framework Partnership Agreement) är den sista stödmöjligheten i hela den nuvarande programperioden för Kreativa Europa.

Total budget för årets utlysning för är 3,6 miljoner euro.

Infoträff

Under ansökningsperioden kommer vi på Kreativa Europa Desk Sverige arrangera en infoträff. Dagen riktar sig till intresserade bokförlag och ger information, konkreta tips och råd inför ansökan.

Tid: 22 mars, 9.30-12.00
Plats: Kulturrådet, Borgvägen 1, Stockholm
Anmälan: Via epost till elin.rosenstrom@kulturradet.se senast måndag 19 mars.

Program

9.30-9.45  Introduktion till Kreativa Europa
9.45-10.15 EU:s stöd till skönlitterära översättningsprojekt
10.15-11.00 Ansökningsprocessen – så ansöker du: saker att tänka på
11.30-12.00 Frågestund

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna!

Header logo