Bild på dansande damer.

Svenskar nyfikna på Europas kulturarv

Invånare i Sverige vill veta mer om Europas kulturarv än EU:s invånare i genomsnitt. Samtidigt menar man att tidsbrist är ett hinder för att få tillgång till platser och evenemang med koppling till kulturarv. Det visar en nyligen genomförd opinionsundersökning, en så kallad Eurobarometer, i Sverige och övriga EU-länder inför lanserandet av Europaåret för kulturarv 2018.

I höstas genomförde en Eurobarometer, det vill säga en opinionsundersökning på uppdrag av EU, för att ta reda på hur EU:s medborgare ställer sig till frågor om kulturarv.

Här är några av resultaten:

• 82 procent av de tillfrågade invånarna i Sverige vill veta mer om Europas kulturarv. Motsvarande siffra för EU i stort är 68 procent.
• Tidsbrist gör att en större andel av de tillfrågade svenskarna än EU-invånarna i stort tycker att det är svårt att få tillgång till kulturarvsplatser eller kulturarvsverksamheter. 46 procent av de tillfrågade svenskarna anser att brist på tid är ett hinder för att få tillgång till kulturarvsplatser eller kulturarvsverksamheter jämfört med 37 procent av de tillfrågade invånarna i EU i stort.
• 85 procent av de tillfrågade invånarna i Sverige anser att kulturarv är viktigt. Motsvarande siffra för EU i stort är 80 procent.
• 56 procent av de tillfrågade invånarna i Sverige säger sig regelbundet besöka platser eller evenemang med koppling till kulturarv. Motsvarande siffra för EU i stort är 31 procent.

Europaåret för kulturarv

Det europeiska kulturarvet står i fokus i år eftersom 2018 är utnämnt till Europaåret för kulturarv. Alla institutioner på EU-nivå är delaktiga. EU-kommissionen, EU-parlamentet, Europeiska rådet, Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kommer alla att genomföra aktiviteter med fokus på kulturarv. På nationell nivå har alla EU-länder en samordnare för alla aktiviteter. I Sverige är Ann-Louice Dahlgren vid Riksantikvarieämbetet samordnare, henne når du via epostadress ann-louice.dahlgren@raa.se

Header logo