Tyck till om finansiering

Arbetar du med kultur eller kreativa näringar? Då kan du delta i en enkät som EU-kommissionen nu genomför på temat tillgång till finansiering för företag inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Att hitta möjligheter till finansiering är en av de största utmaningarna för organisationer och företag som arbetar inom de kulturella och kreativa sektorerna. EU-kommissionen undersöker nu vilken typ av luckor i finansieringen som finns på det här området och genomför en enkätundersökning för att ta reda på hur företag själva ser på frågan. 

Syftet med enkäten är att kartlägga sektorns behov, undersöka om det behövs stödåtgärder från offentligt håll och se över vilken typ av finansiella instrument bäst kan möta sektorns behov.

Enkäten är öppen för alla (inom samtliga konst- och kulturformer) och genomförs av ett oberoende forsknings- och analysföretag i Storbritannien, SQW. Sista dag för att svara på enkäten är torsdagen den 19 april.

Header logo