Utlysning om stöd för europeiska samarbetsprojekt

Nu har årets utlysning för samarbetsprojekt öppnat! Sista dag att ansöka är den 11 december 2018 kl. 12.00. Projektets aktiviteter kan starta tidigast den 1 september 2019 och senast den 15 december 2019.

Education, Audiovisual and Culture Executive (EACEA) i Bryssel som ansvarar för bidragshanteringen inom Kreativa Europa, har publicerat alla dokument för ansökan på deras webbplats. Här hittar ni exempelvis anvisningarna för ansökan (Guidelines for cooperation projects), den digitala ansökningsblanketten (e-Form), budgetfilen i Excel och dokumentet för den detaljerade projektbeskrivningen.
Budget för årets bidragsfördelning är totalt cirka 45 000 000 euro.

Nytt för årets utlysning

Som tidigare år behöver alla samarbetsprojekt ha fokus på minst ett av de prioriterade områdena för stödformen. Utöver de fem prioriteringarna transnationell mobilitet, publikutveckling, kapacitetsbyggnad − digitalisering, kapacitetsbyggnad − nya affärs- och ledningsmodeller samt kapacitetsbyggnad − utbildning och kompetensutveckling, har ytterligare två prioriterade områden tillkommit. Dessa är:

  • Främja interkulturell dialog och ömsesidig förståelse och respekt för andra kulturer genom social inkludering av migranter och flyktingar
  • Mot bakgrund av erfarenheterna från Europaåret för kulturarv 2018, öka medvetenheten om Europas gemensamma historia och värderingar och stärka känslan av att tillhöra en europeisk gemenskap.

Vidare har budgetfilen i Excel har gjorts om för årets utlysning. Den är nu strukturerad utifrån kostnadsposter istället för per partner som tidigare år. Nya funktioner har också lagts till i Exceldokumentet.

Vissa mindre formuleringsändringar har även gjorts i Guidelines, men i sak är det inga ytterligare ändringar eller nya regler jämfört med förra årets utlysning.
Ni är välkomna att kontakta Elin Rosenström och Eva Rehbinder på Kreativa Europa Desk Kultur om ni planerar att ansöka som projektledare eller att delta som partner i ett projekt.

Vi svarar på frågor och hjälper er med er ansökan. Det går även bra att boka in ett möte med oss för att diskutera er projektidé och/eller ansökan.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Eva Rehbinder
Telefon: 08 519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

 

Header logo