Utlysning om stöd för nordiskt kultursamarbete

Nu är pågår en utlysning om stöd för nordiskt samarbete inom Kultur- och konstprogrammet hos Nordisk kulturkontakt. Stöd kan sökas för projekt som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning.

Stöd kan sökas för kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet. Projekten kan exempelvis innebära att:

  • skapa eller sprida verk, projekt eller initiativ som innebär en kreativ process
  • skapa mötesplatser mellan konstnärer/kulturaktörer och en publik
  • utveckla och sprida kunskap och/eller arbetsmetoder
  • anordna diskussioner och debatter, samt seminarier och workshops

Sista ansökningsdatum är den 6 mars.

Header logo