Foto: Intercult Corners

På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.


Stockholm, 16 oktober 2018

infodag om internationellt samarbete och kreativa Europa

Tid: 16 oktober 2018 klockan 9.30-16
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm
Anmälan: Senast 8 oktober till elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kreativa Europa Desk Sverige bjuder in till en heldag om internationellt kulturutbyte och samarbete och om ansökningar inom Kreativa Europa.

Ta chansen att lära dig mer om internationellt samarbete och lyssna till talare med djup kunskap och lång erfarenhet från området.  

Infodagen är gratis men med ett begränsat antal platser. Arbetsspråk under dagen är engelska.

Läs mer om programmet här

Header logo