Foto: Intercult Corners

På plats

På följande platser kan du möta Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur den närmaste tiden för att höra mer om EU-programmet Kreativa Europa.


Ystad, 19 april

Museernas vårmöte

Tid: 13.35-14.20
Plats: Klostret i Ystad
Anmälan: Sker online, så snart som möjligt.

Vad ger det att delta i internationella samarbeten? Den frågan är central i det seminarium som vi arrangerar under Museernas vårmöte. Elin Rosenström från Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Sverige presenterar de stödmöjligheter som finns inom Kreativa Europa för museer. Därefter blir det panelsamtal där deltagarna berättar om sina projekt och delar med sig av sina erfarenheter
och tips till dig som vill skapa internationella samarbeten.

Paneldeltagare är Chrissie Faniadis, Trans Europe Halles som deltar i projektet Creative Lenses, Michel Lee, Världskulturmuseerna som deltar i projektet SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, och Rebecca Enhörning från Skokloster slott som deltar i projektet InNova MusEUm.

Mer information finns på webbplatsen för Museernas vårmöte och på sidan 26 i programmet för vårmötet.

Header logo