Foto från Visby

Almedalen 2018

Möt Kulturrådet i Almedalen. Vi arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan. Läs mer om programmet här.

tisdagen 3 juli, länsteatern

Sveriges kulturpolitik  - förebild eller avskräckande exempel?

När: Tisdag 3 juli, kl 13.00-14.00
Var: Länsteatern
Moderator: Benny Marcel, direktör, Nordiska kulturfonden

Under våren har det rasat en kulturpolitisk debatt i svenska medier om statlig styrning och om gränsen mellan rättvisa, kvalitet och konstnärlig frihet. Kultursverige påstås av vissa ha en tydligare styrning än sina nordiska grannländer, är det verkligen så? Handlar det om opassande pekpinnar från staten eller om relevanta grundkrav för projekt som får skattepengar? Som en del av ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell bjudit in sina nordiska och baltiska kollegor till ett samtal om grunderna för konstnärlig frihet och för att undersöka likheter och skillnader i debatten i Norden.

Samtalet förs på engelska. Seminariet filmas och sänds live på vår webb, svensk textning kommer i efterhand. Ingen text- eller teckentolkning.

Deltagare

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Paula Tuovinen, tillträdande direktör, Centret för konstfrämjande Finland
Daina Urbanavičienė, ordförande, Kulturrådet Litauen
Ola Kellgren, direktör, Nordisk kulturkontakt.
Anette Østerby, enhetschef, Slotts- och kulturstyrelsen Danmark
Kristin Danielsen, direktör, Kulturrådet Norge
Moderator: Benny Marcel, direktör, Nordisk kulturfond

Kulturklyftan och samhällsbygget

När: Tisdag 3 juli, kl 14.15-15.00
Var: Länsteatern

Kultur är viktigt, inte bara som personlig upplevelse utan också ur ett större samhällsperspektiv. Kultur och konst frigör människor, men de som inte nås av kultur – förblir de ofria? För två år sedan var Kulturrådet  och Samverkansrådet på plats i Almedalen och pratade om Kulturklyftan - det faktum att Sverige har en av världens mest konst- och kulturaktiva befolkning men ändå är det välutbildade storstadsbor som i störst utsträckning tar del av den offentligt finansierade kulturen. Hur långt har vi kommit på två år? Hur jobbar Kulturrådet framåt med breddat deltagande och hur syns det arbetet i satsningarna Kreativa platser, Kulturskolecentrum och Stärkta bibliotek? Panelsamtal om delaktighet och kulturens möjligheter.

Samtalet förs på svenska. Seminariet filmas och sänds live på vår webb, textning kommer i efterhand. Ingen text- eller teckentolkning.

Deltagare

Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och bibliotek
Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
Viktoria Nguema, handläggare Kreativa platser.
Moderator: Simon Strömberg Kulturrådet

onsdagen 4 juli, Länsstyrelsens trädgård

Kaffe med kulturen!

När: Onsdagen 4 juli, kl 9.00-10.00
Var: Länsstyrelsens trädgård

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet*. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.
På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan, delaktighet... Kom och sätt din agenda!

*Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

När: Onsdagen 4 juli, kl 10.00-11.30
Var: Länsstyrelsens trädgård

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Sveriges samlade kulturmyndigheter i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet, genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer? Välkommen att lyssna på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, har att säga om kulturens framtid.

Avslutningsvis ett panelsamtal med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, lett av Ellen Wettmark från Kulturrådet.

Deltagare

Sir Nicholas Serota, ordförande Arts Council England
Per Olsson Fridh, statssekreterare
Katti Hoflin, Västra Götalandsregionens kulturchef
Ellen Wettmark, kulturrådet

Om Sir Nicholas Serota

Hur har England blivit ett centrum för samtida konst och kultur under de senaste 40 åren? Sir Nicholas Serota är en veteran inom kulturpolitiken som ofta nämns som förebild långt utanför landets gränser. Under Samverkansrådets seminarium svarar han på hur och varför Englands kulturliv har utvecklats till en av de mest intressanta platserna för samtida konst och kultur.
Med outtröttlig tilltro till kulturens betydelse har Sir Nicholas Serota visat på en utpräglad visionär handlingskraft som redan har skrivits in i historien. Han har bland annat byggt upp Tate Modern och omvandlat det till världens mest besökta museum med fem miljoner besökare per år, med filialer utanför London. Numera är han ordförande i Arts Council England med ett ännu bredare uppdrag:  att främja kultur i hela landet.

Samtalet förs på engelska. Seminariet filmas och sänds live på vår webb, svensk textning kommer i efterhand. Ingen text- eller teckentolkning.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo