Lediga jobb

Utredare med huvudsaklig inriktning mot statistik (vikariat)

ansökningstiden har gått ut för följande tjänster

Handläggare för regional kulturverksamhet med inriktning mot musei- och kulturarvssektorn
Processen pågår. Vi kommer att börja kalla till intervjuer tidigast under vecka 2.

Handläggare Kulturskolecentrum
Processen pågår. Vi kommer att börja kalla till intervjuer tidigast under vecka 2.

Chefssekreterare till staben
Tjänsten tillsatt

Arkivarie med registratorsfunktion (vikariat)
Tjänsten tillsatt

Personaladministratör
Tjänsten tillsatt

Chef till enheten för verksamhetsstöd
Tjänsten tillsatt


Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Genom att fördela statliga bidrag till aktörer inom olika konstarter arbetar vi för att stärka och utveckla kulturlivet i hela Sverige. Vi stöttar verksamheter som rör teater, dans, musik och annan scenkonst; litteratur, läsfrämjande och bibliotek; bild och form; samt museer och utställningar.

Kulturrådets kontor, där cirka 100 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla.

INFORMATION OM PRAKTIK

Just nu kan vi inte erbjuda praktikplatser under vårterminen 2019. Läs mer om praktik på Kulturrådet här.

SPONTANA ANSÖKNINGAR

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på webbplatsen. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara spontana ansökningar.

Header logo