Fyra frågor om tillgänglighetsinsatser

Fyra frågor till Karin Westling, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Kulturrådet, om hur arbetet med delmålen för ett tillgängligare kulturliv har gått.

Hur har arbetet med de tre delmålen för ökad tillgänglighet i kulturlivet gått?

– Utvecklingen har definitivt gått framåt. Ökad tillgänglighet och delaktighet är något som tas på allvar av många inom kultursektorn. Vårt första delmål, som handlar om att regionala kulturinstitutioner som får bidrag via oss eller kultursamverkansmodellen skulle ta fram handlingsplaner för ökad tillgänglighet, uppfylldes i början av 2014. Övriga två delmål har utvecklats positivt, men vi ser samtidigt att det kvarstår en hel del arbete innan delmålen ska vara uppnådda vid årets slut.

Hur har kulturaktörerna reagerat på att delmålen är kriterier för statsbidragen?

– Vi har fått ta del av både beröm och oro från kultursektorn. Det är roligt när vi får höra att kulturaktörer och regioner tycker att det är bra att vi driver på och ställer tydliga krav genom särskilda mål. Men det finns förstås också kulturaktörer som är oroade. De kan till exempel vara rädda för att de kommer i kläm om deras fastighetsägare inte vill åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Vad gör man då?

– Här kan det vara bra att känna till att om en lokalägare inte sköter sig och låter bli att ta sitt ansvar, så finns sanktionsmöjligheter från kommunens sida. Om det är så att en lokalägare inte följer lagstiftningen så kan man anmäla lokalägaren till kommunen. Det är nämligen byggnadsnämnden i varje kommun som är tillsynsansvarig myndighet. Och länsstyrelsen är i sin tur tillsynsansvarig för hur kommunerna sköter sina uppdrag.

Hur har Kulturrådet informerat kulturaktörerna om kraven på enkelt avhjälpta hinder?

– Vi har informerat om det sedan 2011 på flera olika sätt: på vår webb och i sociala medier, genom direkta utskick och på ett stort antal regionala konferenser och möten. Under våren 2016 har vi också skickat information till varje kulturnämnd och byggnadsnämnd i hela landet om de krav som är kopplade till våra bidrag. Vi har också tagit fram ett brev om enkelt avhjälpta hinder som kulturaktörer kan lämna, eller skicka till sin lokalägare.

Header logo