Ny bok om syntolkning

I boken Syntolkning – Forskning och praktik delar forskare, utbildare, personer med synnedsättning, syntolkar och myndighetsrepresentanter sina tankar om syntolkning. Boken är den första i sitt slag och vill inspirera till forskning och debatt.

Lunds universitet ger ut boken och kognitionsvetaren Jana Holsanova är en av redaktörerna.

– Jag tror att vi med den här boken lyckats etablera syntolkning som ett forskningsfält i Sverige. Det är ett spännande område som avslöjar kopplingen mellan språk och tänkande, hur människor uppfattar världen, tolkar och förstår vad andra säger och föreställer sig saker och händelser, Säger Jana Holsanova.

Boken vänder sig till myndigheter och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med syntolkning.

– Syntolkens främsta uppgift är att tolka det som syns men inte sägs.  Till exempel miljön, händelsen, personer och deras utseende. Även de snabba klippen i en film behöver beskrivas. Likaså är mimik, gester och kroppsrörelser något som brukare vill veta för att kunna dra slutsatser om relationer mellan olika personer och för att få en fullständigare bild av berättelsen, säger Jana Holsanova.

Header logo