Spurt för ett tillgängligare kulturliv

Nu brådskar det att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Kulturrådets delmål för tillgänglighet ska vara genomförda inom kulturlivet senast under 2016. Vi har tagit fram webbfilmer och sidor med enkla tips för att underlätta arbetet.

Tillgängligt kulturliv

Under 2016 ska Kulturrådets delmål för ett mer tillgängligt kulturliv vara uppfyllda och den 1 januari 2015 blir tillgänglighet ett kriterium för diskriminering. Dags för en spurt i arbetet.

– Inom kultursektorn går arbetet framåt i god takt men det är många aktörer som måste nås, säger Magnus Lagercrantz, utredare på Myndigheten för delaktighet.

– Tillgänglighet behöver inte vara komplicerat eller kostsamt. Väldigt små åtgärder kan ge stora resultat, säger Karin Westling, handläggare på Kullturrådet.

Läs mer om Kulturrådets delmål

Tillgängliga webbplatser

Ett av målen handlar om att förbättra tillgängligheten på webbplatser och e-tjänster i enlighet med internationella riktlinjer.

– Riktlinjerna garanterar att webbplatsen blir tillgänglig för ett brett spann av personer med varierande funktionsförmåga, säger Ulrika Gani, utredare på Myndigheten för delaktighet.

– Små förändringar kan göra stor skillnad för många grupper, betonar Mikael Holmgren, tekniker på Myndigheten för delaktighet.

Läs mer om Kulturrådets tips för tillgängligare webbplatser

Testa din webbplats

Tillgängliga lokaler

Ett annat mål handlar om att avlägsna hinder i den fysiska miljön som är enkla att åtgärda till rimliga kostnader, så kallade enkelt avhjälpta hinder.

– Man måste bestämma sig för att komma igång med arbetet, och sätta upp egna mätbara mål. Det är också viktigt att ha ledningen med sig, säger tillgänglighetskonsulten Barbro Lindgren.

Header logo