Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Hbtq-filmer på Tempo Dokumentär

Den 4 mars drar filmfestivalen Tempo Dokumentär igång i Stockholm för tjugonde året. Flera filmer med hbtq-tema visas.

 

Läs mer

Regnbågsvecka i Nordmaling

Den 11-17 februari 2019 arrangerar Nordmaling en regnbågsvecka. Biblioteket har en central funktion under veckan. Det blir författarsamtal och utställningen Queering Sapmi visas. Veckan avslutas med regnbågsmässa i Nordmalings kyrka.

Foto: Yang Guowei, Post-80s Dense fog (Pressbild)

Ny Secret Love-utställning Stockholm

Secret Love har öppnat en ny utställning "Secret Love - On Photo". På Östasiatiska museet i Stockholm presenteras nya konstverk med tema fotografi. Passa på att göra ett besök under julhelgen. Utställningen visas till den 6 januari 2019.

Klicka här för att läsa mer om Secret Love-utställningen

Föregångaren till Pridefestivalen i Finland, år 1981. Bild: Setas arkiv

Queerhistorisk månad i Finland

Den 20 oktober – 20 november arrangeras en queerhistorisk månad i Finland. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtq-perspektiv och inkludera perspektivet i det finska kulturarvet. Arrangörer är Seta - den finska motsvarigheten till RFSL - och föreningen Kultur för alla.

Läs mer Queerhistorisk månad i Finland

Foto: Lydia Liu

Arkiv samlar queer-historia

Det nystartade Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer. Redan har föreningen genom donationer en samling på omkring 1700 böcker, 1100 tidskrifter och 3 hyllmeter arkivmaterial.

Ny bok - HBTQ spelar roll

Nyligen släpptes boken HBTQ spelar roll av Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. I boken diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst.

Läs mer om HBTQ spelar roll

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Nya strategiska myndigheter är utsedda för att förstärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk. Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Läs mer om regeringens nya insats för hbtq-personer här

Mentorsprogram för unga i norra Sverige

Organisationen Lesbisk Makt har fått 2,5 miljoner kronor av Arvsfonden för ett projekt med mentorsprogram för hbtqi-ungdomar. Projektet Myter och verkligheter ska stärka norrländska ungdomars identitet, psykiska hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Läs mer

Utredningen om transpersoners villkor föreslår tydligare myndighetsansvar

Nyligen tog kulturminister Alice Bah Kuhnke emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen presenterar en kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Läs mer

Satsning på transpersoners hälsa

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie.  Myndigheten ska även fördela 1 600 000 kronor till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Fokus ska vara på  unga transpersoner.

Läs mer

Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Läs mer och ladda ned publikationen som pdf

Header logo