Mentorsprogram för unga i norra Sverige

Organisationen Lesbisk Makt har fått 2,5 miljoner kronor av Arvsfonden för ett projekt med mentorsprogram för hbtqi-ungdomar. Projektet Myter och verkligheter ska stärka norrländska ungdomars identitet, psykiska hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Tanken är att ungdomarna ska öka sitt inflytande över sin historia och över konst- och kulturlivet.  De ska få stöd i det egna skapandet. Projektets målgrupp är i första hand unga som har anknytning till de norra länen och som identifierar sig som lesbiska eller queer, i andra hand alla unga i Norrland.

Projektet kommer utveckla ett konstnärligt mentorsprogram.  Samarbeten inleds mellan unga och konstnärer och museiinstitutioner. Projektet genomförs i samarbete med museer, mötesplatser för ungdomar och föreningar. När projektet avslutas ska ungdomarna kunna organisera sig med utgångspunkt i sitt konstnärskap.

Header logo