Teatergrupp till Bologna

Teater Tre bbefinner sig i Bologna i Italien   vintern 2017 för att delta i ett hbtq-projekt. Italienska barn och unga ser teatergruppens föreställning Eli & Rio. Den svenska gruppen är en av tio internationella barnteatergrupper som bjudits in.

Det italienska HBTQ-projektet Teatro Acrobaleno ("Regnbågsteater"), arrangeras vintern 2017 och våren 2018 i Bologna. Arrangörerna har valt ut föreställningar de tycker tar upp könsroller, sexuell läggning och könsidentitet. Syftet är att ge barn, familjer och pedagogisk personal verktyg att prata om dessa frågor, överkomma fördomar och bidra till ett mer öppet och välkomnande samhälle.

Eli & Rio är en föreställning för barn 3-6 år. Den hade urpremiär i oktober 2016, och har sedan dess turnerat i Sverige. Teater Tre har spelat för barn och unga internationellt i 20 år. Gruppen får verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Header logo