Förutsättning för MR-institution utreds

Regeringen har gett juristen Lise Bergh i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Syftet är att motverka övertramp samt stärka de mänskliga rättigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2018.

Som svar på rekommendationer från FN har regeringen annonserat att en oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas, med syfte att bl.a. följa upp hur Sverige lever upp till de internationella konventioner staten undertecknat.

– Sverige har under lång tid fått kritik från både Europarådet och FN för hur vi lever upp till de internationella konventioner vi har förbundit oss till. En oberoende institution för mänskliga rättigheter blir ett verktyg för att motverka övertramp och stärka de mänskliga rättigheterna, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Header logo