Kvinnliga artister i fokus på årets Music freedom day

Idag, 3 mars, är det Music freedom day, en dag som utropats av organisationen Freemuse, ett världsomspännande forum och nätverk för musik och mot censur. Årets tema är ”women in music” – för att fira och skydda kvinnors röster. Dessutom släppte Freemuse för bara några dagar sedan en rapport om attacker och hot mot konstnärer runtom i världen.

I rapporten Art under threat visar Freemuse på 1,028 registrerade angrepp på konstnärer och kränkningar av deras rättigheter under 2016 i över 78 länder, en fortsatt oroande trend av att konstnärlig frihet allt oftare hotas. Antalet fall som registrerats under 2016 har mer än fördubblats sedan 2015, en ökning med 119%, från 469 attacker. Av mer än tusen fall, har Freemuse dokumenterat totalt 188 allvarliga kränkningar av konstnärlig frihet och 840 fall av censur.

Organisationen Freemuse har dokumenterat kränkningar av konstnärlig frihet sedan 1998 och har sedan dess ökat medvetenheten om verkligheten för många konstnärer över hela världen. De presenterar årligen statistik över censur och attacker mot den konstnärliga friheten och kartlägger mord, fängslanden, kidnappningar, attacker, förföljelser, åtal och censur som drabbar artister och musiker. Rapporten för 2016, Art under threat, har nyss publicerats och presenteras idag 3 mars av Freemuse grundare Ole Reitov på årets by:Larm-festival i Oslo. 3 mars är dagen som Freemuse utsett till den årligt återkommande internationella Music freedom day.

I vissa länder är kvinnor är förbjudna att sjunga offentligt och delta i konserter. I Saudiarabien och Iran är kvinnliga artister inte tillåtna att sjunga solo eller spela instrument offentligt. I nordvästra Pakistan har kvinnliga sångare dödats och attackerats och i flera länder är kvinnliga artister socialt, kulturellt och ekonomiskt marginaliserade. Globalt sett står kvinnliga musiker inför särskilt svåra förhållanden och utsätts ofta för könsdiskriminering i branschen och sexuell objektifiering. Dessutom får de betydligt färre bokningar än manliga musiker.

Music freedom day uppmärksammas med arrangemang i Asien, Afrika, Mellanöstern, Europa och Nordamerika. Artister, aktivister, programföretag, kulturarrangörer och musikälskare firar Music Freedom Day i åtminstone 20 länder och på nätet. Här en lista på arrangemang runtom i världen på Music Freedom Day 2017.

Freemuse, ett världsomspännande forum och nätverk för musik och mot censur, är en oberoende internationell medlemsorganisation som förespråkar och försvarar yttrandefrihet för musiker och kompositörer över hela världen. Dess riktlinjer är principerna i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna som de gäller specifikt för musiker och kompositörer.

Kulturrådet samordnar fristäder för förföljda konstnärer, inklusive musiker, i Sverige.

– Vi ser en utveckling av allt fler fristäder i Sverige under senare år vilket är positivt för yttrandefriheten och framförallt för de många konstnärer inom olika konstområden som behöver skydd, säger Bongi MacDermott, samordnare för bidrag till fristäder på Kulturrådet.

Header logo