Från poesi till samhällsdebatt när vi fördelar stöd till kulturtidskrifter

83 kulturtidskrifter delar på drygt 22,7 miljoner när Kulturrådet fördelar det årliga produktionsbidraget. Opulens, Respons, Tecknaren och Örnen och kråkan är fyra kulturtidskrifter som nu får tidskriftsstöd från Kulturrådet för första gången.

Bidraget till kulturtidskrifter ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av kulturtidskrifter. Det ska också främja spridning och läsning av kulturtidskrifter.

I år får 81 kulturtidskrifter stöd av totalt 113 ansökningar. Av dessa gällde 92 tryckta tidskrifter och 21 digitala.

Nytillskotten bland de kulturtidskrifter som i år får stöd är goda exempel på bredden som finns bland de svenska kulturtidskrifterna: den passionerade poesisajten Örnen och kråkan, Tecknaren, som bevakar illustration, grafisk form och serieteckning, det debatterande kultur- och samhällsmagasinet Opulens, och Respons, en recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap.

Glänta, Karavan, Ord & Bild, 10-tal, Bang och Paletten ligger i topp vad gäller stödbelopp och är sedan länge centrala noder inom kulturtidskriftsområdet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jan Kärrö, handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Header logo