Foto: Komplexity Media

Beskrivning av beviljade projekt

Av de 204 ansökningar som inkom under 2016 har Kulturrådet beviljat 27 projekt på kreativa platser runtom i landet. Projekten drivs av en blandning av aktörer inom de olika partnerskapen, där ideellt föreningsliv, kulturinstitutioner, kommunala verksamheter, rörelser och nätverk möts. Varje projekt har skapat en idé som är unik efter de förutsättningar, behov och engagemang som finns i bostadsområdet.

Akademin
Var: Bergsjön, Göteborg
Med: Pantrarna – för upprustning av förorten, Konstfrämjandet, I love 415

Akademin gör plats för en ny konstscen som tar avstamp i de egna erfarenheterna. Genom principerna ”learning by doing” och ”each one teach one” ska Akademin bli en gräsrots- och områdesdriven plattform där utövare, nätverk och organisationer som arbetar med konst samarbetar för att samla och omfördela befintliga resurser och tillgängliggöra dem för fler.

Kontaktperson: Sabrin Jaja, Pantrarna
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Bollnäs brinner
Var: Gärdet, Bollnäs
Med: Fredens hus, FoajéX, Fem Bollnäs, Bollnäs Teaterverkstad

Med konsten som medel, community art och fredspedagogik ska projektet möjliggöra samtal och handling som leder till förändring. Gärdet ska bli ett kreativt centrum och länkas samman med andra områden i Bollnäs. Flera communityprocesser startas som ska nå gestaltning vars kvalitet grundas i sammanhang, relevans, samtal, konstnärskap, mod och möten.

Kontaktperson: Jesper Magnusson, Fredens hus
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

East Side Stories
Var: Drottninghög/Dalhem/Fredriksdal, Helsingborg
Med: Inva-sam, Helsingborgs stadsteater, Nätverket Tillsammans

East Side Stories är ett kulturellt demokratiprojekt om Östra förorten i Helsingborg. Musikteaterföreställningen baseras på boendes egna livsberättelser. Genom medverkan från lokalsamhället i projektets alla faser är målet att initiera olika kreativa processer där tron på den egna skaparförmågan blir en drivkraft för framtiden.

Kontaktperson: Annika Kofoed, Helsingborg stadsteater
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

En oförglömlig historia – Trajosko drom romano
Var: Bergsjön, Göteborg
Med: Trajosko drom, Göteborgs stadsteater, Kompani 415, Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Att lära känna sin egen historia genom de äldres berättelser och utveckla sina egna kreativa förmågor är vad Trajosko Drom ska göra. Projektet vill mobilisera goda krafter och utveckla befintliga mötesplatser i Bergsjön. Projektet ska även jobba brobyggande mellan romer och kulturinstitutioner.

Kontaktperson: Silvia Mutto, Trajosko Drom
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Forza Nacksta 2.0
Var: Nacksta, Sundsvall
Med: Scen Sundsvall, Forza Nacksta, Teater Västernorrland, Mitthem AB

I Nacksta ska fler välja kultur, för att uttrycka sig själva och som publik. Detta ska göras genom att utforska och utnyttja mötesplatser i området, vilket kan innebära att använda spontanidrottsplatser för utställningar, ICA och COOP som pop-up konsthallar, bibliotek och fritidsgård för musik och scenkonst och förskolan och äldreboendes matsal för hantverk och slöjd.

Kontaktperson: Christin Strömberg, Scen Sundsvall
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Hertsöverkstan
Var: Hertsön, Luleå
Med: Hertsön teaterförening, Anja Örn, Tomas Örn, Galleri Syster, Galleri Lillasyster, Arbetsmarknadsförvaltningen

Utifrån en idé om kvartersteater ska Hertsön bli en plats där samtal och konstnärliga verktyg utvecklas för att understödja människors möjlighet till egenmakt. Att uppleva kultur, som handlar om de boende, som utförs av de boende, på ett sätt man trodde skulle vara omöjligt, ger en stolthet över sig själv och platsen man bor på.

Kontaktperson: Håkan Rudehill, Hertsö teaterförening
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Hiphopteaterkollektivet
Var: Hässelby/Vällingby, Stockholm
Med: Rådet av enade kreoler, Papilion, Grammofonen, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby, Somali Nordic Culture

Projektet vill bygga på stadsdelens kulturarv av hiphop, med artister som Ken Ring, Blues och Linda Pira. De ska etablera en plattform där professionella kulturutövare, lokala talanger och boende från olika generationer och kulturella bakgrunder kan mötas. Tillsammans ska de utforska personliga och gemensamma historier där hiphopens filosofi med fokus på fred, kärlek, gemenskap och att ha roligt, står i centrum.

Kontaktperson: Evan Alsaleem, Rådet av Enade Kreoler
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Kakofoni – i konstens alla trådar
Var: Fisksätra, Stockholm
Med: Fisksätra museum, Paloma Madrid, Nätverket för Fisksätras framtid, Stena

Fastigheter, Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö, Fisksätra bibliotek, Föreningen Darra Musik och Dans, Cristina Schippa, Nayeem Mahbub, Filmregion Stockholm Mälardalen, Per Hellgren, Martina Jordan
I projektet ska innehållet i Fisksätrabornas vardag, upplevelser av makt och vanmakt, gestaltas. Professionella och amatörer ska tillsammans iscensätta konstnärligt, socialt och demokratiskt meningsfulla möten. Under året kommer projektet att undersöka hur de kan samarbeta med projektet Med början i Fisksätra.

Kontaktperson: Amelie Tham, Fisksätra museum
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Kreativa platser i Biskopsgården
Var: Biskopsgården, Göteborg
Med: Meeting plays, Ett hållbart Göteborg, Folkuniversitetet i Göteborg, Hisingens kulturskola

Projektet vill starta en teaterverksamhet där amatörer och professionella samverkar. En attraktiv och levande mötesplats som engagerar många boende och bidrar till en bestående förändring i området.

Kontaktperson: Anna Leyman, Meeting plays
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Kreativa platser Falköping
Var: Wetterlinsgatan/Hjelmarör, Falköping
Med: Studiefrämjandet Södra Skaraborg, Connect Falköping, Rizoma Galleri

Projektet vill inspirera kreativitet och konstnärligt uttryck som kan lyfta området och göra det till en kulturell mötesplats för alla. Kulturkvällar, workshops och mobila gallerier skapar länkar mellan platsens kulturutövare och Falköpings allmänna kulturutbud.

Kontaktperson: Åsa Eklund, Studiefrämjandet Södra Skaraborg och Ulricehamn
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Kreativa platser Gamlegården Kristianstad
Var: Gamlegården, Kristianstad
Med: Ibn Rushd Studieförbund Södra, Kristianstads kommun, AB Kristianstadsbyggen, Skånes horn av Afrikaförening, Regionmuseet, Kristianstad konsthall, Islamiska föreningen, Eritreanska föreningen, Fröknegårdsskolan, Kristianstads Fritidsgårdsforum

Med kultur som drivkraft och motor skapas demokratiska och kreativa mötesplatser. Genom närhet till kultur och tillvaratagande av de resurser som finns i området ska fler människor i Gamlegården engageras i kulturlivet.

Kontaktperson: Andreas Hasslert, Ibn Rushd Studieförbund Södra
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Kulturhuset Trean
Var: Busslinje 3, Malmö
Med: Rörelsen Gatans röst och ansikte, Arrangörsskolan, Södra Community, ABF Malmö, Media Avenue Öresund

Kulturhuset Trean vill samla verksamma krafter i området och göra det möjligt för fler att delta i kulturlivet. Detta sker genom mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer som utmanar unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse.

Kontaktperson: Christian Glasnovic, Media Avenue
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

KULTUR I CENTRUM
Var: Skärholmen, Stockholm
Med: Folk, Stadsbiblioteket i Skärholmen, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Folkets hus och Parker, nätverket Kultur i centrum

KULTUR I CENTRUM vill skapa en plattform för att stärka det lokala nätverket av kulturutövare som bor och verkar i området. Det sker genom nätverksträffar och publika evenemang som arrangeras av en lokal programgrupp. Programgruppen byts sedan ut med ett rullande schema för att fördela makt och pengar på ett demokratiskt sätt.

Kontaktperson: Lisa Ladberg, Folk
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Kultur på lika villkor
Var: Kronoparken, Karlstad
Med: Folkbildarna i Värmland, Riksteatern Värmland, Carlstad United

Projektet vill synliggöra och förstärka identitet och hemhörighet i Kronoparken, genom att medverka till att berättelser skapas, samlas in, bearbetas konstnärligt och gestaltas. Genom samverkan mellan professionella kulturaktörer och områdets kultur-, idrotts- och konstföreningar ska boendes kreativitet få utlopp i skapandet och genomförandet av kulturaktiviteter.

Kontaktperson: Henrik Hermansson, Ett öppnare Kronoparken
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

KÄRAHÄR
Var: Malmen/Stenstaliden/Marieberg, Kristinehamn
Med: Kvinnor tillsammans, Arabiska kulturföreningen, Kristinehamnsbostäder AB, Egill Saebjörnsson, Kristinehamnsortens Biodlarförening, Centrumgruppen Omtänksamma Kristinehamn, Krivi AB, Kristinehamns konstmuseum

KÄRAHÄR är ett socialt konst- och kulturprojekt i samverkan med ideella föreningar, konstnärer och boende. Utifrån sina erfarenheter, professioner och respektive kulturer ska deltagarna skapa en rörelse tillsammans med poeter, konstnärer och hantverkare.

Kontaktperson: Andreas Brändström, Kristinehamns konstmuseum
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Livet bitch!
Var: Hovsjö/Ronna/Fornhöjden, Södertälje
Med: Södertälje amatörteater, Södertälje kommun, Mezzopotelge kulturförening, Grafikens hus, Juventas ungdomsjour, Tjejhuset

Genom Livet bitch! ska unga tjejer ta mer plats inom kulturlivet och i offentligheten genom att skapa en plattform och ett så kallat bitchråd som fungerar möjliggörande för unga tjejer som vill ta kulturella initiativ. Generationsöverskridande möten och nya kulturuttryck skapas i samverkan med orkestern Mezzopotelge.

Kontaktperson: Grete Havnesköld, Livet bitch!-ensemblen
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Lyssna på oss
Var: Jörn, Skellefteå
Med: Skellefteåbygdens berättarförening, Jörns samhällsservice, Krenova, Skellefteå kommun

I Lyssna på oss ska professionella och ideella kulturarbetare jobba tillsammans för att skapa ett kulturcentrum i Jörn som bygger på berättartraditionen som finns bland människorna i bygden. Via kreativa workshops undersöks och utvecklas konstnärliga uttryck som sedan bland annat leder till festivalen Ursinnig festival.

Kontaktperson: Anna Hällgren, Skelleftebygdens berättarförening
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Med början i Fisksätra
Var: Fisksätra, Stockholm
Med: Fisksätra Folkets hus, Lokal och global utvecklingsgrupp, Futebol da Forca, Arabiska teatern, Inteferens, Stena Fastigheter, Fisksätra IF, Anrikningsverket, Fisksätra bibliotek, Fisksätra.se, James Barrett, Musikania

Projektet mobiliserar ideella, konstnärliga och kreativa aktörer för att skapa en starkare gemenskap och bygga broar mellan personer. Syftet är att förena och ena Fisksätra till att bli en kreativ plats för lokalt kulturutövande och kulturupplevande. Under året kommer projektet att undersöka hur de kan samarbeta med projektet Kakofoni – i konstens alla trådar.

Kontaktperson: Morgan Carlsson, Fisksätra Folkets hus
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Många vägar hem
Var: Tensta, Stockholm
Med: Tensta konsthall, Kvinnocenter i Tensta/Hjulsta, Kungliga konsthögskolan, Tensta och Kista bibliotek, Silent University, Salong Tensta

Projektet skapar ett konstnärligt program om migration där de boendes erfarenheter tillsammans med konstens metoder och tillvägagångssätt står i fokus för utbyte och lärande. Genom utställningar, filmvisningar, kurser och workshops är målet att skapa en dynamik som kopplar upp lokal erfarenhet mot bredare konstprojekt om migration och kolonialhistoria.

Kontaktperson: Maria Lind, Tensta konsthall
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

NoBo kulturförmedling
Var: Fittja, Stockholm
Med: Mångkulturellt centrum, MK Crew, Orten i Fokus, Redline Recordings, Luger

NoBo kulturförmedling vill skapa en permanent kulturförmedling och festivalorganisation som drivs av tanken att alla ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. Genom länkar, mentorskap och coachning ska boendes kompetens och kulturella kapital tas tillvara och deras idéer förverkligas.

Kontaktperson: Ceylan Holago, Mångkulturellt centrum
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Ortens verklighet
Var: Norsborg, Stockholm
Med: Megafonen, Unga Klara, En Kärlek Botkyrka

Med scenkonst som metod vill projektet berätta om, hata, älska och undersöka Orten – orten som en fysisk plats, som en social plats och som identitet. Projektet vill använda teater och sceniska uttryck för att skapa möten och utifrån dessa jobba kreativt med alla som deltar för att slutligen skapa föreställningar. Målet är att komma till en punkt där de boende känner att de äger platsen de bor på.

Kontaktperson: Emma Dominguez, Megafonen
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Shoutout!
Var: Gottsunda, Uppsala
Med: ABF i Uppsala län, Konstfrämjandet, Konstföreningen Shoutout!, Mötesplats Treklangen

Shoutout! vill öka ungas kunskap om konst och konstvärlden. Genom studiebesök, workshops, utställningar och vernissage används konstens verktyg för att fånga upp och stärka ungas kreativa förmågor.

Kontaktperson: Kristin Spolander, ABF i Uppsala län
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Skäggetorpspuls
Var: Skäggetorp, Linköping
Med: Romsk aktiv förening, Somaliska kvinnoföreningen, Linköpings kommun, Östergötlands läns hemslöjdsförening

Projektet vill tillgängliggöra kulturen för fler genom att flytta ut verksamheten hos Linköpings kulturinstitutioner till bostadsområdet. Projektet ska också verka som en länk över generationsgränser. Målet är att starta ett områdesbaserat kulturråd som ska värna om etablering och utveckling av olika former av skapande verksamhet och främja utbyte av kultur.

Kontaktperson: Christina Bond, Linköpings kommun
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Släpp loss kulturen
Var: Kroksbäck och Holma, Malmö
Med: Flamman Ungdomens hus, Teater inSite, Malecon Music, MKB Fastigheter

”Släpp loss kulturen” ska etablera en plattform för skapande och synliggöra kultur som representerar de boende där deras egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns inom de boende, stärker deras självförtroende och deltagande och uppmuntrar dem att våga och vilja ta plats på kulturscenen.

Kontaktperson: Juan Paez, Flamman
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

Stick ut!
Var: Herrgården, Malmö
Med: Drömmarnas hus, Victoria Park, ABF Malmö, Tjejer i förening

Projektet vill ge boende en möjlighet att sticka ut och visa en ny bild av sig själva. Området har många platser som ska göras om till kreativa ”vardagsrum”, såsom gröna parker, multiarenor, gympasalar och medborgarkontor, där oväntade möten kan äga rum. På så sätt ska de boende få en arena att utöva, uppleva och samtala om kultur.

Kontaktperson: Lone Lindström, Drömmarnas hus
Ansvarig handläggare: Simon Strömberg

The Culture House
Var: Salsta, Flen
Med: Flens VärldsOrkester, ABF Flen, Kulturskolan i Flens kommun, Flens språkvänner och flyktingguide

Projektet vill bidra till ett levande bostadsområde där människor är delaktiga i samhällslivet genom olika kulturaktiviteter som musik, dans, bild och form. The Culture House vill engagera och skapa möten mellan alla åldrar, med olika nationell bakgrund och funktion.

Kontaktperson: Anne Sjöberg, Flen VärldsOrkester
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

Ålidhem Äger
Var: Ålidhem, Umeå
Med: Studiefrämjandet Västerbotten, Vän i Umeå, Västerbottens hemslöjdsförening, Sverok

På Ålidhem finns alla förutsättningar för en nyskapande kreativ plattform som suddar ut gränser mellan olika kulturuttryck. Oväntad samverkan bidrar till korsbefruktning mellan föreningar och mellan individer och föreningar och bildar ett gemensamt sammanhang för långsiktigt engagemang och delaktighet.

Kontaktperson: Andrea Rodriguez, Studiefrämjandet Västerbotten
Ansvarig handläggare: Viktoria Nguema

KONTAKT

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017 är:
29 augusti - 26 september 2017

Header logo