Olof Persson: Me - Everybody

Om Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vår uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag. Men vi stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Vår utgångspunkt är de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturrådet

ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
  • bild och form samt museer och utställningar,
  • regional kulturverksamhet,
  • judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer, och
  • andra kulturella ändamål

Runt 75 personer arbetar på kansliet som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. 

litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kulturrådet administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Läs mer på ALMA:s webbplats

Header logo