Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

23-28 maj, Norrköping

scenkonstbiennalen 2017

Scenkonstbiennalen arrangeras av Scensverige (f.d. Teaterunionen) i samarbete med Östgötateatern/Scenkonstbolaget i Östergötland och Upplev Norrköping och med stöd av Region Östergötland, Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Svenska Institutet.

Biennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt internationella gästspel. Dessutom innehåller Scenkonstbiennalen en mängd seminarier, workshops, samtal, möten och branschträffar.

Kulturrådet närvarar vid årets biennal med enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, kommunikatör Cecilia Eriksson och handläggare Julia Sundberg, Jochum Landin och Margareta Brilioth.

Läs mer om Kulturrådets program

Läs mer på Scenkonstbiennalens webbplats


23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare, låna goda metodexempel och lyssna på Kriminalvårdens GD Nils Öberg. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Inbjudan kommer!

Header logo