Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


21-23 mars 2018, Stockholm

Kulturskolerådets rikskonferens 2018

Staffan Forssell, generaldirektör, och Jenny Löfström Ellverson, handläggare, deltar under punkten ”Nordisk politik för kulturskolan: Förändringar och ny politik i Norden”.

Tid: 21 mars 2018, 13:30
Plats: Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Läs mer om konferensen


19 april 2018, Lund

Museernas Vårmöte 2018

Tid: 19 april 2018, klockan 13.05-14.00
Plats: Kulturen, Lund
Anmälan: Sker online.

Under vårmötet med tema Ekonomi och politik – räkna med museerna medverkar Erik Åström, koordinator hos oss, i ett samtal kring hur museer kan vara en samhällsresurs i integrationsarbetet.

Utgångspunkt för samtalet är projektet I telefonen finns hela människan, ett projekt där åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar. Under ett års tid har bilder samlats in från flyktingars smarta telefoner, samtidigt som deras ägare intervjuats. Just nu turnerar vandringsutställ¬ningen på de deltagande museerna. En bok har givits ut och Sveriges Radio P1 har gjort tjugotalet radioprogram.

Övriga deltagande i samtalet är Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum , Josefine Floberg utställningschef Malmö Museer, Örjan Molander, länsmuseichef/landsantikvarie, Kalmar läns museum och Henrik Teleman, projektledare I telefonen finns hela människ¬an.


 16-19 maj 2018, Helsingborg

BIBU 2018

Tid: 16-19 maj 2018
Plats: Dunkers kulturhus, Helsingborg

Bibu är en mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Den scenkonst som presenteras ska ligga i utvecklingens framkant och attrahera utövare, arrangörer och lärare från hela landet, Norden och övriga världen. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar.

Kulturrådet kommer att finnas på plats under Bibu, bland annat i panelsamtal på temat: Scenkonst av, med och för de boende, där Simon Strömberg och Viktoria Nguema från Kulturrådet berättar om Kreativa platser och Ortens verklighet.

Header logo