Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


22 januari 2018, Stockholm

museernas skolmässa: SKOLA + MUSEUM = SANT

Tid: 22 januari 2018, kl. 15:30-19:00
Plats: Sjöhistoriska museet i Stockholm
Anmälan: Anmälan sker online.

Mässan riktar sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasium, komvux och SFI. Vi kommer att ha ett bord på mässan och våra handläggare Lykke Pörtfors, Nardin Crisbi och Mårten Lempert kommer att vara på plats för att svara på frågor kring bidraget Skapande skola.

Mer information om mässan finns på Sjöhistoriska museets webbplats.


7-10 februari 2018, Eskilstuna

Folk och Kultur

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer både arrangera seminarier och bjuda in till After Speech i sin monter.

Under mässan kommer Kulturrådet berätta mer om vad som är på gång, informera om aktuella satsningar och bjuda in till fördjupade diskussioner om Kulturens roll i samhället. Kulturrådet kommer att arrangera tre seminarier under Folk och Kultur:

  • Äga rum (samarrangeras med Statens konstråd)

Nulägesrapport från Äga Rum - regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar genom delsatsningarna Kreativa platser och Konst händer. Seminariet ger en nulägesrapport från båda delsatsningarna. Kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkar i denna punkt.

  • En inkluderande kulturskola i Norden (samarrangeras med norska kulturrådet)

Ett samtal mellan de nordiska Kulturskoleråden och utövare från det fria kulturlivet om hur utmaningarna kring inkludering ställs på sin spets.

  • Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet

Vilken roll ska kulturen ha i samhällsutvecklingen? I regeringens budgetproposition för 2018 finns en tydlig ambition att stärka kulturen, bland annat genom satsningar på biblioteken och Kulturskolorna. På seminariet öppnar Kulturrådet för samtal om aktuella satsningar och nya uppdrag.

  • Kultursamverkansmodellens möjligheter och konstarternas utveckling

Hur prioriterar landsting och regioner sitt utvecklingsarbete för konstarter inom ramen för Kultursamverkansmodellen? Hur har infrastrukturen förändrats sedan Kultursamverkansmodellen infördes?

Mer information kommer i januari 2018. Läs mer på Folk och Kulturs webbplats.


21 mars 2018, Göteborg

Konferensen Skolbibliotek 2018

Tid: 21 mars 2018, kl. 15:00-16:00
Plats: Folkets hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg
Anmälan: Anmälan sker online.

Kom och lyssna på en presentation av olika metoder som motiverar till läsning, till exempel den biblioterapeutiska metoden och den gemensamma läsningen, som även påverkar psykisk hälsa och personlig utveckling. Hur kan det gå till när ett skolbibliotek arbetar med biblioterapi? Få dessutom en hälsning från Johan Anderblad, författare och läsambassadör 2017-19, som deltar i form av ett egeninspelat filmklipp där han presenterar sitt tema ”läsambassadören checkar in”.

Presentationen görs av Nina Frid, handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet samt bibliotekarie och författare.

Header logo