Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.


14 mars

Panelsamtal om Konstnärernas villkor

Välkommen till ett seminarium om konstnärernas situation och förutsättningar. Diskussionerna utgår från två nya rapporter från Konstnärsnämnden ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation” och en ännu ej publicerad arbetsmiljörapport. Seminariet avser alla konstområden och kommer att spelas in av SVT Forum och sändas längre fram.
Moderator: Gunilla Kindstrand, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse.

Tid: 14 mars, 13.00-17.00 (insläppet börjar 12.30)
Plats: Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Hörsalen, plan 3

14.20–15.05 Konstnärsklyftan, stad – land
Hur påverkas konsten när allt fler konstnärer bor i storstäderna? Präglar storstadens normer de konstnärer som får stöd? Kan Sverige genom en offentlig kulturpolitik öka antalet konstnärer utanför storstäderna, eller räcker det med att konsten besöker övriga landet?  

  • Ann Larsson inleder. Deltagare i panelsamtalet: 
  • Veronica Lamppa Lönnbro, chef för scen, musik, bild och form på Kulturrådet
  • Elisabeth Lax, chef för Norrbottensteatern och sångare, fd divisionschef för Kultur och utbildning vid Norrbottens läns landsting
  • Jörgen Lindvall, kulturchef, Region Jönköpings län
  • Jörgen Svensson, konstnär, professor och tillträdande chef för Dalslands konstmuseum

Läs mer här.


14-16 mars

London Book Fair

London, England.
Läs mer på London Book Fairs hemsida 


16-17 mars

CREATIVE LENSES FORUM LUND

Ett arrangemang av Trans Europe Halles och The Creative Plot

Dag 1 (16 mars): “Re-thinking Business Models for Arts and Culture”
Kl 15.15 paneldiskussion “The Funders Take the Stage”
Plats: Mejeriet och Stenkrossen, Lund

Deltagare: Veronica Lamppa (Lönnbro/Kulturrådet), Annika Eklund (Lunds kommun) Sören Staun/Nordisk Kulturfond), Gitte Wille (Region Skåne). Moderatorer: Paul Bogen och Chrissie Faniadis.

Beskrivning: Funders representing all levels of governance, from local to the international, sharetheir thoughts and observations from the previous sessions, as well as giving an account of how they see thefuture of funding the arts and culture sector.

Dag 2 (17 mars kl): "Re-designing Business Models"
Kl 09.30 Workshops – Session 1
Plats: Stenkrossen, Kastanjegatan 13, 223 59 Lund

Option 4: Dos & Don'ts of EU Funding Applications. Facilitated by Chrissie Faniadis (Trans Europe Halles, Sweden) and Elin Rosenström (Creative Europe Desk Sweden). In this workshop we invite participants who are working on EU-project ideas to share their challenges, visions and ambitions in relation to EU-funding. We will share best practice tips and examine common oversights and mistakes.


18 mars

Folk- och världsmusikgalan

Folk & Världsmusikgalan, som äger rum mellan 13 och 19 mars i Helsingborg, vill höja genrens status, uppmärksamma dess främsta artister och aktörer samt bjuda publik och medverkande på en årligen återkommande, oförglömlig fest.

Kulturrådet och Musikverket kommer att delta i mässan i samband med Folk & Världsmusikgalan och informera om bidrag till musiklivet kl.10-16 den 18 mars på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Mer information hittar du här under ”Mässan”. Dessutom medverkar Kulturrådet i följande programpunkt samma dag:

Kl 11.45-12.30: Artister och arrangörer – hur kan vi minska vårt miljöavtryck?
Artister generellt, och framför allt inom folk- och världsmusik, kan troligen sägas ha ett ganska litet miljöavtryck. Helt enkelt för att de flesta tjänar så pass lite att de inte har råd att konsumera så mycket. Men det finns ett område där artister påverkar ganska mycket – genom de många resor de gör under turnéer. Idag är den inhemska marknaden för de flesta frilansande musiker så pass liten att det närmast är ett krav att man turnerar ganska mycket utomlands för att kunna försörja sig. Samtidigt är det ingen hemlighet att framför allt flyget är en av de stora miljöbovarna bakom klimatförändringarna. I dagsläget skenar klimatförändringarna. Har de turnerande artisterna själva ett ansvar för detta, och vad kan de i så fall göra åt det? Kan man bygga upp en marknad för sig själv i närmiljön, och hur gör man i så fall? Har arrangörerna ett ansvar, genom att prioritera att boka artister som är ”närproducerade”? Och vilket ansvar har kulturpolitiken och de bidragsgivande institutionerna för detta?

I panelen deltar Mikael Marin, medlem i Väsen, en av Sveriges mest turnerande folkmusikgrupper, som också gjort turnéer på cykel, Annika Román, sångpedagog och kommunalråd (mp) i Helsingborg, Erik Stenberg, Mix Musik, folk- och världsmusikarrangör, Jan-Peter Bergqvist, föreningen Artister för Miljön samt Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet. Moderator: Pär Moberg, frilansmusiker och ansvarig för kurserna i musikbranschkunskap för folk- och världsmusiker vid Musikhögskolan i Malmö. Arr Pär Moberg.

Läs mer på galans hemsida.


23 mars

SUPERMARKET ART FAIR

Tid: 13:00-13:45
Plats: Svarta Huset, Telefonplan, Stockholm

Supermarket talks: Framtidens samtidskonstuppdrag
Den allmännytta som konsten utgör behöver få komma fler till del och genom ett nationellt samtidskonstuppdrag kan spridningen och demokratiseringen av konsten säkras. Regeringen har i sin handlingsplan för bild och form (nov -16) pekat ut att en instans ska ta över uppdraget, som tidigare legat hos Riksutställningar. Hur har uppdraget formulerats historiskt, och hur borde det se ut idag? I en samtid som präglas av växande klyftor diskuterar Konstfrämjandet hur konsten och folket kan komma varandra närmare. Deltar i panelsamtalet gör bland andra Kulturrådets Bongi MacDermott. Arrangör: Konstfrämjandet tillsammans med Supermarket. Läs mer här


3-6 april

Bologna Children´s Book Fair

Bologna, Italien.
Läs mer på Bologna Children's Book Fairs hemsida

Header logo