Arbetsrummet "Akvariet" på Kulturrådet.

JUST NU ÄR DET INTE MÖJLIGT ATT ANMÄLA INTRESSE

Kulturrådet har under hösten 2016 tagit emot intresseanmälningar till arbets- och referensgrupper inför 2017. Vi öppnar åter webbformuläret för att anmäla intresse under 2017.  

Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild- och form samt litteraturområdet.


Ditt uppdrag som ledamot

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Grupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Grupperna diskuterar årligen tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och andra främjande insatser.

Läs mer om arbets- och referensgrupperna:
Scenkonst
Musik
Bild och formkonst
Litteratur
Kulturtidskrifter
Nationella minoriteter

Läs mer om Kulturrådets bidrag

Kulturrådets uppdrag

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Genom att fördela bidrag medverkar Kulturrådet till att uppnå de kulturpolitiska målen som beslutats av riksdagen.

I de kulturpolitiska målen står det att: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Kulturrådets arbets- och referensgrupper prövar ansökningar från professionella kulturaktörer, inte från enskilda konstnärer eller amatörer.

Läs mer om Kulturrådet

KONTAKT

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: intresseanmälan@kulturradet.se

RÖSTER FRÅN TIDIGARE LEDAMÖTER

”Jag får vara med och påverka konkret"

”Jag läser böcker jag inte läser annars”

Header logo