Referensgruppen för bidrag till fonogram

Patric Kiraly, utvecklingsledare, Uppsala (ordförande)
 
Babak Azarmi, musikmanager m.m., Stockholm
 
Mats Berglund, musiker och lärare, Klässbol
 
Gavin Maycroft, producent, Stockholm
 
Anna Einarsson, musiker och komponist, Uppsala
 
Anna Petrini, musiker, Stockholm
 
Lisen Rylander Löve, musiker, Göteborg
 
Sten Sandell, musiker och komponist, Stockholm
 
Elin Unnes, musikjournalist, Stockholm/Paris
 
Marie Vesterholm, f.d. radioproducent, Stockholm

Header logo