Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

 

Monica Fredriksson, VD, Stockholm (ordförande)                     

Rebecca Chentinell, dansare och koreograf, Stockholm

Rickard Borgström, curator, Nuuk, Grönland 

Martin Forsberg, koreograf, Köpenhamn

Therese Finné Holmberg, producent och projektledare, Göteborg

Niki Tsappos, dansare och koreograf, Stockholm

Ingeborg Zackariassen, dansare och koreograf, Göteborg  

Ossi Niskala, dansare och koreograf, Stockholm

Bidragsinformation

Header logo