Referensgruppen för kulturtidskrifter

Carl Henrik Fredriksson, frilansskribent, översättare, Wien, Österrike (Ordförande)

Madeleine Bergmark, bibliotekarie, Göteborg

Fredrik Nejman, journalist och författare, Stockholm

Evelina Stenbeck, forskare, Lund

Dan Jönsson, författare, kulturskribent, Örtofta

Jenny Leonardz, kulturjournalist och konsthantverkare, Värmdö

Anders Lundgren, bibliotekarie, frilansskribent, Älta

Bidragsinformation

Header logo