Internrevisionschef

Kulturrådet söker en internrevisionschef. Sista ansökningsdag är den 19 mars 2017.

Internrevisionen granskar på uppdrag av myndighetens styrelse om Statens Kulturråds verksamhet och processer bedrivs effektivt, rättsenligt och ekonomiskt. Utifrån granskningarna lämnas förslag till förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll. Granskning och rådgivningsuppdrag sker på ett oberoende och objektivt sätt och kan omfatta all verksamhet.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär att utveckla och forma internrevisionen på myndigheten. Som internrevisor kommer du att utföra internrevision enligt förordningen om internrevision vid statliga myndigheter. Du kommer vara ett av styrelsens instrument att värdera effektivitet, ändamålsenlighet och säkerhet i den interna styrningen och kontrollen.

Revisionsarbetet innefattar samtliga delar av revisionsprocessen, det vill säga genomföra riskanalys, ta fram årlig revisionsplan och utföra revisioner. Vidare kommer du även till viss del att vara rådgivande i frågor om intern styrning och kontroll. 

Du arbetar på uppdrag av styrelsen och ingår administrativt i generaldirektörens stab. Stor del av din arbetstid kommer du att förlägga i den operativa verksamheten.

Din bakgrund

Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete med kvalificerade utredningar eller har arbetat med kvalificerat ekonomi- eller controllerarbete. Särskilt värdefullt är om du har arbetat som extern- eller internrevisor och har kunskaper om riskbedömning och revisionsmetodik.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för yrket.

  • Du har personliga egenskaper som bidrar till ett effektivt och kvalitativt högtstående revisionsarbete. 
  • Du har en väl utvecklad analytisk läggning med förmåga att se helheten utan att tappa fokus på detaljerna. 
  • Du är engagerad, arbetar offensivt, har god kommunikativ förmåga och kan förmedla att uppdraget går ut på att förbättra verksamheten, dess styrning och ledning. Du är prestigelös, kan samarbeta med alla nivåer inom organisationen och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning med halvtidstjänstgöring. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV, senast den 2017-03-19 till
jobba-15@kulturradet.se. Märk din ansökan med Dnr Pers 2017/15.

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Genom att fördela statliga bidrag till aktörer inom olika konstarter arbetar vi för att stärka och utveckla kulturlivet i hela Sverige. Vi stöttar verksamheter som rör teater, dans, musik och annan scenkonst; litteratur, läsfrämjande och bibliotek; bild och form; samt museer och utställningar.

Kulturrådets kontor, där cirka 75 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: www.kulturradet.se  

KONTAKT

Ytterligare upplysningar
Staffan Forssell, generaldirektör, tel. 08-519 264 21

Fackliga företrädare
Maria Lewenhaupt, Saco, Elise Larsson, ST, tel. vx 08-519 264 00 

 

Header logo