Läsfrämjande insatser under skollov

I budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen att man avsåg att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov för att stötta läsrörelsens initiativ Läslov v.44. Vidare föreslogs i budgetpropositionen att anslaget till regional kulturverksamhet skulle förstärkas med 5 miljoner kronor per år under perioden 2017–2020.

I Kulturrådets regleringsbrev för 2017 anges att medel avsedda för regional kulturverksamhet får användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Detta nya bidrag kommer att gå att ansöka om från Kulturrådet under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet.

Det nya bidraget kan sökas av aktörer som vill uppmuntra läsning, exempelvis skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten. Sökande aktörer bör ha regional förankring eller verksamhet med regional spridning.

Kulturrådet ser gärna ansökningar som avser:

  • läsfrämjande aktiviteter som når nya, även läsovana, målgrupper och stärker möjligheten för alla barn och unga att ta del av läsupplevelser,
  • aktiviteter som uppmuntrar fri läsning, delaktighet och utgår från barnets läsintresse,
  • läsfrämjande som uppmuntrar läsaktivitet där hela familjen involveras,
  • samarbeten mellan olika aktörer som vill uppmuntra läsning, till exempel skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

20 februari 2018 - 20 mars 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod för detta bidrag är:
20 februari - 20 mars 2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo