Centrumbildningar


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Centrum för dramatik, 850 000
Centrum för fotografi, 1 180 000
Danscentrum, 3 515 000
Föreningen FilmCentrum, 2 450 000
Författarcentrum Riks, 4 120 000
Illustratörcentrum, 1 383 000
Konstnärscentrum, 1 990 000
Manegen, 380 000
Musikcentrum Riks, 3 425 000
Seriefrämjandet, 250 000
Stiftelsen Konsthantverkscentrum, 2 395 000
Teatercentrum, 2 960 000
Översättarcentrum, 1 075 000

Header logo