Projektbidrag fristadskonstnärer

Projektbidrag med fristadskonstnärer
Första ansökningsomgången 2017


Beviljade ansökningar, belopp i kronor

Malmö stad, 100 000
Studiefrämjandet Uppsalaregionen, 30 000
Luleå kulturförvaltning, 20 000
Region Jönköpings län, 20 000
Gävle Konstcentrum, Gävle kommun 30 000

Header logo