Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2018


Beviljade ansökningar
Dans i Blekinge, Maker Culture Collective, år 1 av 3, 200 000
Region Blekinge, Det kreativa rummet, år 2 av 3, 500 000
Region Blekinge, Utveckling av samtidskonsten, år 3 av 3, 400 000
Region Blekinge, Litteraturen utvecklas i Blekinge, år 1 av 3, 420 000
Region Blekinge, Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, år 3 av 3, 520 000
Folkmusikens hus, Öppna arkivet! Ökad tillgänglighet av audiovisuellt, upphovsrättsskyddat arkiv, år 2 av 2, 150 000
Landstinget Dalarna, Arkitektur, form och design- att göra verkstad och långsiktig struktur i Dalarna, år 3 av 3, 350 000
Landstinget Dalarna, Interregional skrivarstuga, år 1 av 1, 150 000
Stiftelsen Dalarnas museum, Ohtsedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige, år 2 av 3, 500 000
Gotlands Musikstiftelse, Jämställt Storband v.2.0., år 2 av 3, 300 000
Hudiksvalls kommun, Scen:se, år 2 av 3, 250 000
Falkenbergs museum/Rian designmuseum, Utveckling av Rian designmuseum till en nod inom designområdet, år 1 av 3, 500 000
Föreningsarkivet i Jämtlands län, På plats i hela länet, år 1 av 3, 120 000
Region Jönköpings län, Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer, år 2 av 2, 200 000
Region Jönköpings län,  Nya Småland (år 3), år 3 av 3, 450 000
Smålands Musik och Teater, Plattform för nyskriven svensk musikal, år 2 av 3, 400 000
Emmaboda kommun, Glass Tech, år 2 av 2, 400 000
Musica Vitae/Musik i Syd, Rörelse - nya perspektiv på musik och ergonomi, år 1 av 2, 200 000
Region Kronoberg, Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen, år 1 av 3, 450 000
Dansinitiativet, Danceartists in Barents (DIB), år 1 av 3, 400 000
Dans i Nord, Dansresidens- En region i rörelse, år 1 av 3, 400 000
Giron Sámi Teáhter, Från Samisk Teater till Samisk Nationalscen, år 2 av 3, 400 000
Konsthall Tornedalen, Konsthall Tornedalen, år 3 av 3, 350 000
Region Norrbotten, Swedish Lapland Artist in Residence, år 2 av 3, 200 000
Film i Skåne, År 2 Filmprojekt för ungdomar 15-25 år med funktionsvariation, år 2 av 3, 150 000
Malmö Museer, Tingens metod, år 1 av 3, 400 000
Malmö stad, Malmö Räddningsarkiv/Malmö Rescue Archives, år 1 av 3, 400 000
Milvus Artistic Research Center, A smile and a handshake, år 1 av 1, 200 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt hantverk - igår, idag, imorgon, år 2 av 3, 300 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns, år 3 av 3, 200 000
Stiftelsen Wanås utställningar, ”STEP UP” – Wanås Konst a permanent home, år 3 av 3, 250 000
Svensk Form Syd - Form/Design Center, Interregionalisering och samverkan, år 3 av 3, 200 000
Ystads kommun/Ystads konstmuseum, Bästa Biennalen - metodutveckling för tillgängligt konstrum, år 3 av 3, 400 000
Arkiv Sörmland, ARKI-VERA-ARKI-VUNGA, år 3 av 3, 300 000
Kultur & Utbildning/ Scenkonst Sörmland, Samarbete mellan Scenkonst Sörmland och Unga Klara för att utveckla produktionsmetoder, 2 av 3, 200 000
Länsbibliotek Sörmland, "Sörmland berättar", år 2 av 3, 310 000
Sörmlands museum, Att synliggöra det osynliga - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk, år 2 av 2, 500 000
Sörmlands museum, Berättande samlingar (numera kallat Berättande magasin), år 2 av 3, 700 000
Kulturenheten, Region Uppsala, Breddad plats för konst, år 2 av 3, 300 000
Alma Löv Museum of Unexpected Art, Alma Experience år 2, år 2 av 3, 300 000
Region Värmland, Plattform för samtida konstuttryck, år 2 av 3, 300 000
Region Värmland, Var är hem?, år 3 av 3, 300 000
Region Värmland, Värmland läser 2.0, år 1 av 3, 450 000
Region Värmland, Doc Out West, år 1 av 3, 100 000
NorrlandsOperan AB, URBAN NORTH (UN), år 1 av 3, 400 000
Västerbottensteatern AB, Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå, år 2 av 3, 400 000
Länsmuseet Västernorrland, Nätverk för kunskap av museer i norr, år 1 av 2, 400 000
Region Västernorrland, AIRY- Artist in Residence Västernorrland, år 2 av 3, 200 000
Scenkonst Västernorrland AB, Scenkonstbiennalen 2019, år 1 av 1, 1 500 000
Scenkonst Västernorrland AB, Kreativa Klasser - för ökat lärande och delaktighet, år 2 av 3, 350 000
Region Västmanland, Ett kulturliv för alla Konst, år 2 av 3, 400 000
Västmanlandsmusiken, Residensverksamhet, år 1 av 3, 500 000
Konstnärscentrum väst, (X)sites Plattform 2018, 2 av 2, 300 000
Kultur i Väst, RePublik - ett centrum för publikutveckling, år 3 av 3, 500 000
Kultur i Väst, STÖDSTRUKTURER FÖR EN SJÄLVORGANISERAD SAMTIDSKONST, år 2 av 3, 300 000
Västra Götalandsregionen, Utveckling av musiknoder i Västra Götaland, år 2 av 2, 300 000
Region Örebro län, Alla barns rättighet till kultur i Örebro län, år 3 av 3, 300 000
Region Örebro län, Bortom de blå bergen, år 2 av 3, 300 000
Region Örebro län, Litteratur Örebro län år 2, år 2 av 3, 490 000
Skäret Produktion AB, Det stora Operalyftet, år 2 av 3, 300 000
The non existent Center, Ställbergs Gruva/The non existent center - plats för arbete, konst och tanke, år 3 av 3, 100 000
Birgittastiftelsen/Sancta Birgitta klostermuseum, Utvecklat Klostermuseum, år 2 av 3, 100 000
Region Östergötland, MIK i praktiken – mottagare, medborgare, medskapare, år 2 av 2, 400 000
Region Östergötland, Plattform - möten i dansen, år 1 av 3, 400 000
Region Östergötland, Nycirkus Öst, år 3 av 3, 800 000
Rejmyre Art LAB, De-Tox, år 2 av 3, 300 000
Östergötlands museum, Det gemensamma historierummet, år 2 av 2, 650 000

Header logo