Biblioteksinteriör

Biblioteksområdet

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet stödjer också olika läsfrämjande insatser och förser genom distributionsstödet huvudbiblioteken med de böcker som fått statligt litteraturstöd.

Nyhet

Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag att 2018-2020 genomföra en satsning på folkbibliotek. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela landet och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i Sverige. Mer gällande uppdraget finns att läsa i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd.

Under 2018 kommer två ansökningsomgångar äga rum – en på våren och en på hösten. Riktlinjer för ansökningar och information om prioriteringar beräknas vara klara i februari. Ansökningsperioderna är planerade till 15 mars-12 april och 14 augusti-11 september.

Bidragsfördelningen kommer att utgå från de verksamhetsområden och målgrupper som prioriteras i Bibliotekslagen (2013:108) och inom ramen för denna stödja insatser utifrån de sökande kommunernas behov. Stärkta bibliotek i hela landet kommer att genomföras i samarbete med Kungliga biblioteket och ta hänsyn till den nationella biblioteksstrategin som är under arbete.

16 februari kommer vi att arrangera ett webbinarium där vi presenterar Stärkta bibliotek i hela landet och där det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera med handläggare.

I samband med det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna kommer vi också att presentera Stärkta bibliotek i hela landet i ett seminarium 8 februari.

Läs mer om Stärkta bibliotek i hela landet här.

Läs även Biblioteksbladets nyhet om satsningen.

våra bidrag

Verksamhetsbidrag

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek, dels via kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte ingår i modellen.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Inköpstödet till folk- och skolbibliotek ska stödja kommunernas inköp av litteratur för barn och unga. Endast kommuner kan söka.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Kulturrådet fördelar bidrag till utvecklingen av nya metoder för läsfrämjande verksamhet. Kulturrådet fördelar även bidrag till inköp av litteratur som ska öka intresset för läsning bland barn och ungdomar. Stödet kan sökas av kommuner och organisationer.

Distributionsstöd

Genom distributionsstödet får landets huvudbibliotek de böcker som beviljats statligt litteraturstöd. Syftet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo