Verksamhetsbidrag till regionala bibliotek

Kulturrådet ger bidrag till Stockholms regionalbibliotek som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen. Bidraget ska stimulera utbudet av och tillgången till litteratur och kulturtidskrifter och öka intresset för läsning.

Länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning och olika specialtjänster. Länsbibliotek ska anta planer för biblioteksverksamheten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka för att erbjuda en god biblioteksservice.

Vem kan söka?

Regional- och länsbibliotek i Stockholms län. Prioriterade områden är läsfrämjande, uppsökande arbete samt utveckling inom ny informationsteknik.

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut efter:

  • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
  • en prövning i relation till övriga ansökningar
  • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

Beslutet kan inte överklagas.
När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

KONTAKT

Maria Telenius
Telefon: 08-51926444
maria.telenius@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

ANSÖKAN

14 september 2017 - 12 oktober 2017

Ansökningsperiod 2017 för verksamhetsbidrag Stockholm var
14 september - 12 oktober 2017.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2016 års verksamhetsbidrag är 20 april - 18 maj 2017.
Header logo