Centrala amatörkulturorganisationer

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till centrala amatörkulturorganisationer som i huvudsak samlar utövande amatörer.

VEM KAN SÖKA?

Centrala amatörkulturorganisationer som:

  • i huvudsak samlar utövande amatörer inom teater, dans, musik, ord och bild, kulturminnesvård eller annan verksamhet inom kulturrådets ansvarsområde
  • samarbetsorganisationer som bildats av centrala amatörkulturorganisationer i syfte att stärka och stödja amatörkulturen.

För barn- och ungdomsorganisationer hänvisar vi till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag ges i första hand till organisationens centrala kurs- och utbildningsverksamhet, medlemsservice, allmän administration och utvecklingsarbete och ska bidra till den långsiktigt inriktade kärnverksamheten som organisationen vilar på. Eventuella kostnader för särskilda insatser/projekt av utvecklings- eller förändrings-karaktär ska tas med i ansökan om verksamhetsbidrag.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Verksamhetsbidraget baseras på en samlad bedömning av organisationens arbete i rollen att stödja medlemmarnas aktiviteter och att ge service till såväl medlemmar som icke-medlemmar.  Utgångspunkter för bedömningen av bidrag är bl.a. omfattning av central kurs- och utbildningsverksamhet, organisationens storlek och geografiska spridning i landet. Ansökningarna prövas också utifrån respektive bidragssökande organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation.

Kulturrådet har satt som riktmärke för bedömningen av bidrag att de centrala amatörkulturorganisationer som får verksamhetsbidrag från Kulturrådet ska ha medlemsföreningar i minst fem län/regioner och att antalet medlemmar (enskilda individer) ska uppgå till minst 1 000 personer.

ANSÖKAN

Ansökan om verksamhetsbidrag görs online. Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas.

BESLUT

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

REDOVISNING

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisningen av bidraget ska lämnat till Kulturrådet. Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Jerk Sörenson
Telefon: 08-519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

ANSÖKAN

3 oktober 2017 - 31 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för verksamhetsbidrag är:
03 oktober - 31 oktober 2017

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Header logo