Regionala danskonsulenter

Danskonsulentverksamheten vidareutvecklar och stärker dansen regionalt. Verksamheten sprider och stimulerar kunskap om dansen, ofta med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Bidrag till konst- och kulturfrämjande verksamhet, vilket bland annat kan omfatta regionala danskonsulenter, fördelas via landsting/regioner inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Undantag är de regionala danskonsulenterna i Stockholms län. De ingår ännu inte i modellen och kan söka stöd direkt från Kulturrådet.

KONTAKT

Julia Sundberg
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

MER INFORMATION

SÖK BIDRAG

Ansökningsperiod 2017 för regionala danskonsulenter är:
14 september - 12 oktober 2017.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2016 års verksamhetsbidrag är 20 april - 18 maj 2017.

Header logo