Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Verksamhetsbidrag fördelas till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. För närvarande kan det sökas av Dalhalla, Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergsteatern, Eric Ericssons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Unga Klara samt Dansnät Sverige.

Grund för bidragsgivningen

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Statsbidraget till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse är tänkt att göra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet möjlig.

Kulturrådet ska också verka för att ett barnperspektiv, liksom ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv integreras i Kulturrådet verksamhet.

Internationell och interkulturell verksamhet

Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras inom ramen för verksamhetsstöd och utvecklingsmedel.

Kulturrådet kommer att i bidragsvillkoren föreskriva att institutioner, fria grupper och andra bidragsmottagare i återrapporteringen ska redovisa kulturutbyten och samarbeten över gränserna.

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse kommer Kulturrådet att pröva bidragen utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Magnus Lemark (musik)
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Jochum Landin (teater)
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Julia Sundberg  (dans)
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017 är:
14 september - 12 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 26 april 2017. Repertoar-, föreställnings- och besöksuppgifter ska bifogas digitalt.

Header logo