Foto: Anna von Brömssen

Jämtland och Härjedalen: "Bokstart går att förverkliga även i glesbygd"

I Jämtland och Härjedalen är det stora avstånd och för många långt till närmsta bibliotek. Men hembesök med Bokstart har gått att genomföra även i glesbygden. Det gäller bara att planera noggrant.

Erik Larsson är barnbibliotekarie i härjedalska Sveg. Hans längsta Bokstartsexpedition tog honom 14 mil enkel väg till Funäsdalen.

– I glesbygd är det bra när biblioteket kommer till läsarna i stället för tvärtom. Bokstart är ett häftigt projekt. Det startade i Danmark och England men fungerar även här, säger Erik Larsson.

Han är ensam bokstartare i Härjedalen och har vikt måndagarna åt projektet. I Funäsdalen träffade han tre familjer med sexmånadersbebisar på raken. Ett halvår senare kommer han att åka han dit igen.

– Mina besök brukar ta i snitt en halvtimme, vissa en timme, andra en kvart. Jag försöker att inte rusha igenom besöket. Bemötandet har varit positivt. Bebisarna är nyfikna, skannar av mig, greppar tag i boken, börjar tugga på den eller tittar på bilderna, säger han.

Ett privilegium

Två veckor innan han åker ut med bokpåse och information om språkutveckling och läsning skickar han ett vykort. Innan dess har han skickat ett längre brev med information om Bokstart, som att det är frivilligt att vara med. Några har avböjt besök och hämtat sina påsar med pekböcker på närmsta bibliotek. Ett fåtal vill inte ha böckerna alls.

– Jag brukar inte fråga varför, av respekt mot familjen. Jag ser det som ett privilegium att bli insläppt, säger han.

Även i Jämtland kan det vara långt till biblioteket, från Ljungdalen är det till exempel tolv mil till närmsta bibliotek. Ewa Sifvertsson, förskollärare i Bergs kommun i Jämtland, betonar liksom Erik Larsson hur viktigt det är att bemöta föräldrarna med respekt och lyhördhet.

– Vi strävar efter en bra balans på budskapet. Vi vill varken mästra eller ösa information över dem, säger hon.

De flesta familjer är positiva men om någon är lite avvaktande så får Ewa Sifvertsson användning av sin bakgrund som pedagog.

– Jag berättar kanske på ett ytterligare ett sätt varför det är viktigt med läsning, prat och sång.

I Berg är det hon som har ansvar för det administrativa, hon bokar besök, beställer böcker för att sedan åka ut tillsammans med en bibliotekarie. Innan brukar de bestämma vem som ska ta vuxen- respektive barnansvar.

– Det är skönt att vara två när man åker i glesbygd. Det kan hända saker på vägen och man vet inte hur det är när man kommer fram.

Sämre ordförråd överlag

Ewa Sifvertsson, som arbetat med barn sedan 1979, gläder sig åt att kunna bidra till de allra minstas språkutveckling.

– I dag kan många förskolebarn mycket om ett specialområde men jag har märkt att de har ett sämre ordförråd överlag.

Hon och hennes Bokstart-kolleger är försiktiga med att kritisera padda och telefon. Däremot brukar de betona hur bra det är med variation: att läsa, sjunga, rimma, ramsa eller titta på TV.

– En knapp tredjedel av dem vi möter är från andra länder och vissa kan inte läsa. Då förklarar vi att det inte bara handlar om att läsa utan om att kommunicera kring boken, eller kring saker man ser och gör. Forskning visar ju att föräldrar i dag pratar allt mindre med sina barn.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo