Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Hbtq i kulturen

På de här sidorna kan du följa Kulturrådets arbete med hbtq-frågor. Vi rapporterar, omvärldsbevakar och lyfter fram kulturprojekt. Vi tar gärna emot dina tips.

Bilden: Missionären – Malin Hellkvist Selléns berättarföreställning om lesbiska kristna missionärer. Premiär hösten 2016. Foto: Sofia Runarsdotter.

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Nya strategiska myndigheter är utsedda för att förstärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk. Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Läs mer om regeringens nya insats för hbtq-personer här

Stolt Scenkonst på pridefestivalerna

Stolt Scenkonst hittar du på en hel del pridefestivaler de närmaste månaderna. Bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv, i Sverige och internationellt.

Läs mer om Stolt Scenkonst här

Dyster framtid i interaktivt ljudverk

Under Euro Pride i sommar är det förhandsvisning på ljudverket 2022. Ett verk som visar hur levnadsvillkoren för hbtq-personer skulle påverkas om Sverige fick en fascistisk regering. Med avancerad teknik förs besökaren in i framtiden.

Läs om projektet här

Skyddet för transpersoner utökas

Ny lag ska stärka transpersoners skydd i straffrätten. Nu inkluderas transpersoner i brottet hets mot folkgrupp.

 

Läs mer om ändringarna i brottsbalken här

Förutsättning för MR-institution utreds

Regeringen har gett juristen Lise Bergh i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Syftet är att motverka övertramp samt stärka de mänskliga rättigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2018.

Läs mer om utredningen

Mentorsprogram för unga i norra Sverige

Organisationen Lesbisk Makt har fått 2,5 miljoner kronor av Arvsfonden för ett projekt med mentorsprogram för hbtqi-ungdomar. Projektet Myter och verkligheter ska stärka norrländska ungdomars identitet, psykiska hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Läs mer

Utredningen om transpersoners villkor föreslår tydligare myndighetsansvar

Nyligen tog kulturminister Alice Bah Kuhnke emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen presenterar en kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Läs mer

Satsning på transpersoners hälsa

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie.  Myndigheten ska även fördela 1 600 000 kronor till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Fokus ska vara på  unga transpersoner.

Läs mer

Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Läs mer och ladda ned publikationen som pdf

Sverige värd för EuroPride 2018

Göteborg och Stockholm blir värdar för EuroPride 2018. Det bestämdes nyligen under WorldPride i Madrid. Det blir tredje gången som Sverige står värd för evenemanget.

Läs mer om EuroPride 2018

Header logo