Bidrag till centrumbildningar och alliansverksamhet

Kulturrådet har fördelat bidrag till centrumbildningar och alliansverksamhet för 2017 års verksamhet. Bidragen riktar sig till stödjande strukturer för att stärka möjligheten till anställning och/eller uppdrag för konstnärer och kulturutövare.

Kulturrådet fördelar ca. 25 miljoner kronor till centrumbildningar som är intresse- och förmedlingsorganisationer för fria professionella konstnärer som återfinns inom flera konstområden. Syftet med bidraget är att skapa goda villkor för professionella konstnärliga utövare genom bland annat förmedla uppdrag och genomföra andra insatser som stärker konstnärers möjlighet till anställning och uppdrag.
 
75 miljoner kronor fördelas i bidrag till allianser inom teater-, dans- och musikområdet som verkar för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och för att minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Detta åstadkoms genom att ett antal professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de saknar andra engagemang. Bidraget kan även användas för insatser kopplat till karriärsväxling.

KONTAKT

Jerk Sörenson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo