Markus Vallien – Rummet. Residence-In-Nature 2016. Foto: Terje Östling

Höjt stöd till bild- och formkonst

Nu fördelar vi 5,6 miljoner kronor i projektbidrag till bild- och formkonst. En miljon kronor är öronmärkta för utställningsersättning till konstnärer. Regeringens satsning på fria aktörer märks bland annat i en kraftig ökning av årets bidrag till projekt inom bild-och formkonst.

Kulturdepartementets höjning av anslaget till bild och form syftar till att fler konstnärer ska få rimliga arbetsvillkor och möjlighet att leva på sitt konstnärskap. Det leder också till en förstärkning av konstområdet som helhet.

– Vi ser en hög ambition hos fria aktörer inom bild- och formområdet att ersätta konstnärers arbete, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet. Tack vare de ökade medlen kommer detta också att kunna bli verklighet.

Den här ansökningsomgången delar 30 aktörer på 5,6 miljoner kronor. Här är några exempel på projekt som fått stöd:

 • Residence-in-Nature – Mammas hus i Lainio, Norrbotten.
  Ett nomadiskt och konstnärsdrivet experiment med workshops, visningar och presentationer i samarbete med Norrbottens museum och trakten Lainio.
 • Slam curatorsgrupp - nordiskt seminarium om keramik, Uppsala.
  SLAM anordnar en nordisk nätverksträff där medverkande konstnärer från de fem nordiska länderna tillsammans skapar en diskursiv plattform.
 • ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art) – design, makt och manipulation, Västra Götaland.
  Projektets grundläggande idé är att undersöka maktstrukturer som design skapar och hur maktstrukturer kan påverkas genom design.
 • Index- The Urge, The Echo - Reverberations of Learning Practices’.
  Ett fyradagarsseminarium som undersöker pedagogik och lärande inom samtida konst.

Till första ansökningsomgången 2018 kom det sammanlagt in 97 ansökningar. Totalt sökbelopp var närmare 19,5 miljoner kronor. Av de 30 beviljade ansökningarna var det alla utom två som beviljades det sökta beloppet.

KONTAKT

Anna Livén-West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo