Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

PAMS, Performing Arts Market, pågår i Seoul den 7–12 oktober 2018. Kulturrådet och våra nordiska samarbetspartner koordinerar en nordisk närvaro, ett mindre informationsbord och panelsamtal om pågående nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken. Nordiska konstnärer/producenter ges även möjlighet att presentera sig själva och sitt arbete för arrangörer/programläggare/festivaler som närvarar på PAMS

Ni som vill delta på PAMS administrerar er anmälan själva. Ange i anmälan "part of Nordics Combined". Ni har då möjlighet att använda det nordiska informationsbordet och delta i olika evenemang.

Registreringen har öppnat.

För att delta i samordningen ska aktörerna eller de som företräder dem ha stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Glöm inte att du som är svensk professionell aktör inom mellanledet för scenkonst kan söka stöd för din medverkan på mässan inom ramen för stöd till kulturexport. Kommande sista ansökningsdatum är 20 september 2018. Du som är verksam som utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden.

KONTAKT

Veronica Lamppa Lönnbro
Enhetschef
Telefon: 08 519 264 81
veronica.lamppa.lonnbro@kulturradet.se

Header logo