Kulturrådet samordnar svensk närvaro under Cinars Biennal

Kulturrådet samordnar svensk och nordisk närvaro under Cinars i Montreal den 12–17 november. Kulturrådet är den svenska parten och koordinator för Nordic Square, en stor nordisk monter på biennalen CINARS 2018, den internationella mässan för scenkonst i Kanada. Genom det nordiska samarbetet kommer bland annat en introduktion ordnas och en nordisk mottagning att genomföras i samarbete med de nordiska ambassaderna.

För att delta i samordningen ska aktörerna eller de som företräder dem ha stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Denna sida kommer att uppdateras med mer information och länk till anmälan för de svenska aktörer som vill delta i samordningen och genom detta ha möjlighet att företrädas i montern.

Glöm inte att du som är svensk professionell aktör inom mellanledet för scenkonst kan söka stöd för din medverkan på mässan inom ramen för stöd till kulturexport. Kommande sista ansökningsdatum är den 8 maj och 20 september. Du som är verksam som utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden.

KONTAKT

Margareta Brilioth
Handläggare
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se 

Header logo