Lansering av ny Unesco-rapport i Sverige

Måndag 21 maj är det internationella mångfaldsdagen. Den svenska lanseringen av unescorapporten Reshaping Cultural Policies – Advancing Creativity for Development  sker på en konferens i Centralposthuset i Stockholm. Kulturrådet och Svenska Unescorådet är värdar.

För 20 år sedan lades grunden för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Sverige var drivande i att konventionen kom till och stod värd för den internationella konferensen The Power of Culture i Stockholm 1998. Nu är det dags att reflektera över vad som hänt under dessa två decennier, vad konventionen betytt för Sverige och världen och hur vi nu går framåt.

Den nya Unescorapporten kommer att presenteras och Internationella och svenska talare diskuterar rapporten, kulturens utveckling och situationen för konstnärer och kulturarbetare i världen. Konstnärlig frihet och kulturens roll inom det internationella utvecklingssamarbetet kommer bland annat att diskuteras.

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar antogs 2005 och Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till konventionen. Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för konventionen.

KONTAKT

Elin Rosenström
Verksamhetsansvarig
Telefon 08 – 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo