Ökade möjligheter för fristadskonstnärer

Sex projekt till bidrag med fristadskonstnärer får dela på 450 000 kronor. Kulturrådet prioriterar ansökningar som ökar fristadskonstnärers möjligheter att delta i offentligheten.

I årets första fördelning till bidrag med fristadskonstnärer får sex olika projekt dela på 450 000 kronor. Kulturrådet har prioriterat ansökningar som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten, festivaler och andra publika evenemang, verksamheter som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande, samt insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala sammanhang.

Bland de som beviljats bidrag finns bland annat Kulturhuset/Stockholms Stadsteater AB för att genomföra Fristadsfestival i två dagar i november 2018, som markerar 20-årsfirandet av Stockholm som fristad. Festivalen kommer att innehålla samtal, konserter och mötesplatser.  Ett teknik- och musikfokus lyfts fram, exempelvis nätneutralitet och dess påverkan på det fria ordet och ungas perspektiv av yttrandefrihet via digitala plattformar på nätet. Kulturrådet beviljar stöd till Föreningen Ordfront för arvoden till deltagande fristadskonstnärer i samband med Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum i Stockholm i november 2018.

Kulturrådet beviljar även stöd till Stiftelsen Festspelen i Piteå för arvoden och omkostnader för Piteås fristadsmusiker Cris Gera från Zimbabwe som framträder med sitt band under Festspelen i Piteå 2018. Stöd beviljas även till Kulturförvaltningen Helsingborg för omkostnader för deltagande i den internationella workshopen ”Atelier for Young Festival Managers” i Göteborg där Helsingborgs fristadskonstnär Abduljabbar Alsuhili från Jemen har blivit utvald att delta under en vecka i augusti 2018. Workshopen arrangeras av The European Festival Association tillsammans med Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.

– Kulturrådet bedömer att de beviljade ansökningarna sammantaget innehåller insatser som på olika sätt ökar möjligheten för fristadskonstnärer som finns i Sverige att delta i offentligheten samt bidrar till en utveckling av fristadssystemet, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 59
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
Mobil: 076 540 10 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo